روش مقابله با پدیده سو استفاده جنسی از کودکان

آزار جنسی آزارجنسی کودکان سواستفاده جنسی رابطه جنسی

آزار جنسی

آزار جنسی

روش مقابله با پدیده سو استفاده جنسی از کودکان

اکثر والدین به دلیل فوبیا یا ترس از سوء استفاده چندان تمایل نداشته تا به امکان سوء استفاده از کودکان تفکر کنند

اما متاسفانه این امر تلخ اتفاق می افتد و بدبختانه عامل سوء استفاده از کودکان یکی از نزدیکان کودک در این امر دخیل می باشد

که با ایجاد یک پوشش عاطفی بر پایه رازداری و تهدید های ضمنی ، موضوع تجاوز را کودک مخفی نگه میدارد

کودکان قربانی تجاوز که قول داده اند تا راز را مخفی نگه دارند
چرا که کودم از صحبت کردن آن با والدین می ترسد.

پس حواس شما باشد به وسیله پرسش های که ممکن است
از عوامل و نشانه های  تجاوز باشد وکسی  از معصومیت بی گناه کودک شما دارد سوء استفاده می کند باشد.

۱-آیا به شخص مقاب باید اجازه بدهم تا مرا ببوسد ؟

۲-آیا حتما باید روی زانو عمو بنشینم

۳-آیا امکان داره رازداری کار اشتباهی باشه ،؟

۴-آیا کسی میتونه وسط پاهای من دست خودش رو بزنه؟

۵-آیا همه کارهای دایی،عمو صحیح می باشد.؟

 

روش ها و راهنمایی هایی برای پدر و مادر های عزیز :

کودک دلبنتان باید بداند که میتواند در مورد موارد و چیزهایی به پدر و مادر خود پناه بیاورد.

و شما حرف های کودکان خود را جدی بگیرید

بسیاری از کودکان هستند که به دلیل اینکه والدین شان حرف های آنها را با ور نمی کنند،
از بیان و گفتن مسئله خود هرس دارند.

این موارد را به کودکان دلبند خود بیان و روشن سازید که می تواند هر چیزی را به شما بگوید حتی رازهای بسیار مهم و همیشه به او اطمینان خاطر دهید که از او حمایت و پشتیبانی خواهید کرد.

اگر کودک دلبنتان تصور می کند با گفتم این موارد به شما مورد شماتت و سرزنش قرار می گیرد و یا والدین خود را در موقعیتی قرار می دهد که آسیب می بینید .کودک شما ممکن است از بیان کردن مسئله پرهیز کند

بنابر این همیشه این اطمینان خاطر را به او نشان دهید که علاووه بر رازداربودن آنقدر قوی و شجع هستید که بدون اینکه احساساتی و غش  یا ضعف کنید .راز کودکتان را تا آخر بشنوید

همیشه این نکته را بیاد داشته باشید که در اکثر موارد متجاوزز یا فرد سوء استفاده کننده از اینکه پدر و مادرش به دردسر بیافتد او را وادار به رازداری میکند.

به عنوان مثال با او می گویید :
اگر به مامانت بگویی او را از سر کار اخراج می کنند و سرکار دیگر نخواهد رفت.
آنوقت تو مسئول بدبختی و آوارگی مادرت هستی!

 

دیدگاه ها بسته شده