آقایون لطفاً؛ در محاسبه فشار آوردنتون به همسرتون تجدید نظر کنید

✍️مردها در فشار آورردن به زنهاشون همیشه دچار اشتباهات محاسباتی میشن، یعنی فشار کم از نظر آقایون برای خانم ها ممکنه زیاد باشه. از اینرو گاهگاهی خانم ها تحت فشار، دست به کارهایی میزنن که انتظارش رو ندارین و با عقل شما جور در نمی آد و متعجب می شوید. مثلاً آبرو ریزی میکنن، به مادرشون میگن، مهریشون اجرا می گذارند و قهر طولانی می کنند. پس آقایون لطفاً؛ در محاسبه فشار آوردنتون به همسرتون تجدید نظر کنید که بعضی خانم ها، خیلی زودتر از آنچه شما فکر می کنید، کم می آورند(دکتر ایمانی فر).

دیدگاه ها بسته شده