پذیرش همسر

آموزش همسرداری ، پذیرش همسر آموزش همسرداری پذیرش همسر زندگی زناشویی رابطه زناشویی

آموزش همسرداری ، پذیرش همسر

آموزش همسرداری ، پذیرش همسر

پذیرش همسر

یه خانم روانشناسی داریم به نام “کوبلر راس” که در مورد “پذیرش مرگ” توسط انسان خیلی کار کرده.

میگه که اگر پزشکان به یه نفر بگن که قراره به زودی بمیره، آدم های معمولاً از مراحل زیر می گذرند تا به “پذیرش” مرگ برسن.

۱️⃣ در مرحله اول:
انکار می کنند و میگن:دروغه و حتماً آزمایشات اشتباه شده یا پزشکان اشتباه کردن.

۲️⃣در مرحله دوم:
فرد دچار خشم و عصبانیت میشه، از خدا و بنده خدا و روزگار عصبانی هست که چرا من.

۳️⃣در مرحله سوم:
فرد شروع میکنه به چانه زنی و التماس از پزشکان و دعا و نیایش و نذر کردن.

۴️⃣مرحله چهارم:
فرد از آنجایی که می بینه که واقعا قراره بمیره و پزشکان و دعا و التماساش به جایی نرسیده، بنابراین دچار غم و افسردگی و ناامیدی میشه.

۵️⃣مرحله پنجم:
پذیرش و قبول مرگ:
زمانی است که از ماتم ، خشم، و اندوه فرد بتدریج کاسته می شود و او شروع به پذیرش واقعیت موجود می کند، در مرحله “پذیرش مرگ” است که فرد با وجود اینکه در اوج مصیبت است، اما آرام است و عصبی نیست و حتی از باقی مانده زندگیش هم می تونه بیشتر لذت ببره.

حرف من اینه:

می توان گفت که پذیرش همسر اگر به هر بدی هم که باشه، احتمالاً از پذیرش مرگ آسان تر میشه طی کرد.

فقط در زمان “پذیرش” همسر با همه بدی ها و کج و معوج های اوست که انسان می تواند به آرامش و لذت از زندگی برسد.

پذیرش همسر:
به مرحله ای گفته می شود که فرد همسرش را به عنوان همسر اولی و آخری خود قبول می کند
و افکار ازدواج مجدد با فردی دیگر و یا زندگی به تنهایی از سرش می پرد.

فقط در زمان “پذیرش همسر با تمام کج و معموج های او” است که فرد همسرش را به عنوان همسر قطعی و همیشگی خود می پذیرد و فقط در این مرحله است که فرد به آرامش و لذت بیشتر از زندگی می رسد.

البته شما برای رسیدن به مرحله پذیرش همسر زیاد عجله نکنید، حالا حالاها باید بحث کنید و دعوا کنید و در مراحلی موفق به تغییر همسرتون بشید و زمان هایی از درست شدنش ناامید بشید تا بعد از ده، بیست سال ، ان شالله به مرحله پذیرش همسر برسید

دیدگاه ها بسته شده