صیغه سه مرد آنهم در یک روز !!!

ازدواج موقت صیغه طلاق

ازدواج موقت

ازدواج موقت

ریحانه در روز صیغه ۳ مرد می شد!

خوشگذرانی های شبانه ریحانه به جایی کشیده شد که او برای تامین هزینه های موادمخدر خودش مجبور به خودفروشی شود.

ریحانه پس از انتقال به دادسرا به بازپرس پرونده گفت:

بهروز، همسرم از وضعیت مالی خوبی برخوردار بود و من هم از این که هر چیزی را اراده می کردم می توانستم بخرم،

جمعه شب هر هفته هم در خانه مجردی یکی از دوستانم که از همسرش طلاق گرفته بود،
جمع می شدیم و تا نیمه های شب خوش می گذراندیم اما در همین خوشگذرانی ها بود که به مواد مخدر صنعتی آلوده شدم.

به گزارش بخش  اخبار  سایت روانشناسی همراز سلام:

زن جوان ادامه داد: برای تامین مخارج سنگین اعتیادم هر روز به نیرنگی متوسل می شدم که در نهایت همسرم متوجه ماجرا شد

و دیگر پول اضافی به من نمی داد او همه تلاشش را کرد تا مرا از این دام نجات بدهد

ولی در همان زمان از طریق شبکه های اجتماعی تلگرام تلفن همراهم
با جوانی به نام بهرام آشنا شدم که مواد مخدر مصرفی ام را تامین می کرد.

وی اضافه کرد: روزی که همسرم این موضوع را فهمید، بلافاصله مراحل طلاق را دادم

و به حکم قانون دخترم را هم نزد خودش نگه داشت.

من که دیگر آواره شده بودم نزد بهرام رفتم ولی او هم بعد از مدت کوتاهی مرا رها کرد.

دیگر همه راه ها را بسته می دیدم تا این که خانه کوچکی اجاره کردم.

ریحانه بیان کرد:

از همان خانه اجاره ای با خودفروشی اقدام به درآمدزایی کردم، هر روز صیغه سه مرد می شدم و از این طریق درآمد خوبی به دست می آوردم تا اینکه روزی صاحبخانه همراه پلیس وارد خانه شد و در حالی که من با یک مرد در وضعیت بدی قرار داشتم دستگیر شدم.

بنابراین گزارش بازپرس دستور انتقال متهم به بازداشتگاه را صادر کرد

منبع : خبر فوری

دیدگاه ها بسته شده