از بین بردن دعوای بین زن و شوهر

?از بین بردن گیردادن های طولانی روی یک موضوع قدیمی و کهنه

✍️آیا مشاهده کرده اید که یکی از زوجین یک مسئله قدیمی را بارها تکرار می کند و گیر می دهد و دعوا راه می اندازد و ول کن نیست. شاید تعجب کنید که اگر بگویم در بیشتر موارد دلیلش این هست که هر وقت او بحث رو مطرح می کنه شما فوراً جبهه می گیرید و انرژی لازم را برای تداوم گیردادنهایش فراهم می کنید.
?مثال بد ۱
مرد: یادته پدرت چطور توی اون مهمونی آبروی من را برد؟
زن: اعصابم خورد کردی، این برای دو سال پیش بود، روزی صدبار تکرار می کنی. پدرم که اومد از دلت درآورد، بعدش هم با اون رفتار زشتت پدرم باید یه چیزی می گفت….
⚔️نتیجه: مرد دو روز بعد هم همین موضوع رو مجدداً مطرح خواهد کرد و ادامه گیردادن ها….

?مثال خوب ۱
مرد: یادته پدرت چطور توی اون مهمونی آبروی من را برد؟
زن: درسته، منم خیلی ناراحت شدم.
?نتیجه: مرد دست از گیر دادن هایش روی این موضوع برخواهد داشت و احتمال بسیار کمی داره که دوباره این موضوع را مطرح نماید. شاید یکی دو بار دیگه مطرح کنه، اما ادامه نخواهد داشت.
?مثال بد ۲
زن: خونه رو فروختی، پولش زدی قد کارت و ضرر کردی و ما را آواره کردی.
مرد: کردم که کردم، دلم خواست. کار خوبی کردم. تو هم روزی صدبار بزن توی سرم، تقصیر من که نبود، بازار نگرفت…
⚔️نتیجه: زن دو روز بعد هم همین موضوع رو مطرح خواهد کرد و ادامه گیردادن ها….

?مثال خوب ۲
زن: خونه رو فروختی، پولش زدی قد کارت و ضرر کردی و ما را آواره کردی.
مرد:خودم هم روزی صدبار غصه اش رو می خورم.
?نتیجه: زن دست از گیر دادن هایش روی این موضوع برخواهد داشت و احتمال بسیار کمی دارد که این گیر دادن بیش از یکی دوبار دیگه تداوم داشته باشه و حتی ممکن است با همسرش همدردی نماید.

✅نکته: پس در اکثر موارد علت تداوم گیر دادن های کهنه و قدیمی همسرتان روی یک موضوع، جبهه گیری و مقابله فوری شما در برابر اوست. شما چند بار دست از مقابله و پاسخ دادن بردارید، یا بجای رد کردن تایید کنید، او نیز دست از گیر دادن های کهنه و قدیمی بر خواهد داشت

دیدگاه ها بسته شده