اعتیاد به سکس

اعتیادجنسی اعتیاد جنسی سکس درمانی مشاور جنسی نیازجنسی رابطه جنسی نیاز جنسی

اعتیادجنسی

اعتیادجنسی

اعتیادجنسی یا اعتیاد به سکس

نويسنده: دكتر اوحدي بهنام

 

واژه‎ي اعتياد به سكس، براي نخستين بار در دهه‎ي ۱۹۸۰ ميلادي مطرح گشت.

اين لغت براي توصيف کردنانسان هایی به كار گرفته مي‎شد كه به گونه‎اي وسواسي در پي تجارب جنسي بوده
و چنان‎چه نمي‎توانستند نيازهاي جنسي‎شان را ارضا كنند، رفتارشان مختل مي‎گشت.

اين مفهوم از الگوي وابستگي شدید (اعتياد) به داروها (مواد) يا رفتارهايي چون قمار و شرط بندی برگرفته شده است.

وابستگي شدید(اعتياد) به س.كس در اين جا به مفهوم وابستگي روان شناختي وشناسی،
وابستگي و عادت شدید جسمي و روحی وجود نشانه‎ها و علايم سندرم ترك. (محروميت)
در صورت عدم وجود دست‎رسي به دارو (ماده) يا نیاز ،ناكامي رفتار (مانند قمار) است.

 

افراد بسياري ديده مي‎شوند كه همه‎ي كوشش‎ها و رفتارهايشان در زندگي معطوف به جست‎وجوي رابطه‎ي جنسي است؛

زمان زيادي را صرف چنين رفتاري مي‎نمايند و اغلب تلاش مي‎كنند كه اين رفتار را متوقف كنند ولي در عمل، توانايي اين كار را ندارند.

شايد بسياري براي نخستين بار با چنين واژه‎اي رو به رو شده باشند اما اين پديده، براي شمار فراواني از درمان‎گران كاملاً شناخته شده است.

اين افراد، كوشش فزاينده و مكرري انجام مي‎دهند كه رابطه‎ي جنسي داشته باشند
و چنان‎چه در اين تلاش‎ها پيروز و كامياب نشوند، دچار ناراحتي و رنج و عذاب مي‎شوند.

مي‎توان بیان کرد كه وابستگي شدید (اعتياد) به  سكس :
يك لغت اكتشافي مناسب است كه درمان‎گر را براي علت ومعلول زمينه‎اي اين رفتار، هشيار و آگاه مي‎سازد.

معتادين و افسارگریختگان اعتیادجنسي نمي‎توانند نیازجنسي خود را كنترل كنند.
اين تكانه‎ها و نیازجنسی  طيف كاملي از رفتار يا تخيلاتوافکار پریشان  جنسي را در بر مي‎گيرد.

 

سرانجام، نياز به آميزش و به طور كلي هر گونه فعاليت جنسي، افزايش مي‎يابد و ميل مداوم به رابطه‎ي جنسي ، تنها انگيزه‎ي رفتار فرد مي‎شود.

در سابقه‎ي شخص، معمولاً الگوي درازمدتي از اين رفتار وجود دارد كه شخص بارها تلاش داشته تا آن را متوقف كند، ولي موفق نشده است. هر چند ممكن است پس از چنين اعمالي، فرد دچار پشيماني و احساس گناه و عذاب وجدان شود، ولي چنين احساساتي براي پيش‎گيري از بروز دوباره‎ي اين رفتار، كافي نيستند. ممكن است بيمار بيان نمايد كه در دوره‎هاي پر استرس يا هنگام تنش، اضطراب و خشم، نياز بيشتر و شديدتري در خود براي برون ريزي احساس مي‎نمايد.

به طور كلي، بيشتر اعمال شخص در اين زمينه، با ارگاسم پايان مي‎يابد؛ هر چند اين يك قانون و اصل كلي نيست و رفتار جست‎وجوي رابطه‎ي جنسي به ميزان زيادي با تهييج و تحريك همراه است كه نياز و الزامي به رسيدن به ارگاسم ندارد.

در انتها، فعاليت های جنسي با زندگي زناشويي، اجتماعي يا حرفه‎اي فرد را مدخل مي‎كند و باعث از دست رفتن كاركرد شخص در اين زمينه‎ها مي‎شود.

 

علايم و آثار وابستگي شدید (اعتياد ) به سكس را مي‎توان خلاصه وار به صورت ذیل بیان کرد :

۱) رفتار خارج از اختیار (کنترل)

۲) پيامدهاي قانوني، پزشكي و بين فردي نامطلوب و زيان آور

۳) پي‎گيري هميشگي رفتار جنسي پر خطر يا رفتارهاي خود تخريبي

۴) سعی و تلاش های مكرر و پی در پی براي متوقف نمودن یا کند نمودن رفتارهاي جنسي

۵) وسواس شدید فكري و تخيلات واهی  – آميزشي -جنسي

۶) نيازشدید براي حجم فزاينده‎اي از فعاليت‎هاي مکرر جنسي

۷) تغييرات خلقي و روحی شديد مربوط به فعاليت جنسي (افسردگي، خوشي، …)

۸) صرف زماني غير عادي براي دست‎يابي به رابطه‎ي جنسي، شهوت انگيز بودن يا رهايي از تجربه‎ي جنسي

۹) تداخل رفتار جنسي با فعاليت اجتماعي، شغلي يا تفريحي

به طور كلي، انحرافات و هنجار گسيختگي‎هاي جنسي ، در افراد دچار وابستگي (اعتياد) به سكس بيشتر رویت مي‎شود.

ويژگي‎ و علائم اصلي اين انحرافات جنسی عبارتند از: رفتار يا ميل شديد و عود كننده‎ي جنسي مانند نمايش‎گري، يادگار خواهي، مالش، آزارگري، آزارخواهي، مبدل پوشي، تماشاگري جنسي، بچه‎‎خواهي. اين انحرافات، همراه با ناراحتي قابل ملاحظه‎ي باليني هستند و تقريباً هميشه در روابط بين فردي اختلال ايجاد مي‎كنند و اغلب به مشكلات قانوني باعث مي‎شوند. ولي اعتياد  شدید به سكس و رابطه جنسی خارج از عرف  ممكن است علاوه بر انحرافات جنسي، شامل رفتارهايي نظير آميزش جنسي و خودارضايي باشد كه البته طبيعي و بهنجار تلقي مي‎شوند، به جز مواردي كه كنترل نشده يا بي‎بندوبار باشد.

 

در بسياري از موارد، اعتیادجنسی به سكس، مسير نهايي و مشترك انواعي از اختلالات ديگر می باشد. علاوه بر انحرافات جنسي كه اکثر موارد وجود دارند، ممكن است اختلال رواني عمده‎اي چون اسكيزوفرني نيز وجود داشته باشد. اختلال شخصيت، انسان جامعه ستيز و اختلال شخصيت های مرزي نيز مرسوم  هستند.

گه‎گاه، اعتياد به سكس با اختلال رواني ديگري همراه مي‎شود. براي نمونه، وابستگي (اعتياد) به سكس مي‎تواند با وابستگي (اعتياد) و سوء مصرف مواد مخدر و محرك، اختلالات خلقي (چون افسردگي، سرخوشي و …) و اختلالات اضطرابي (چون هراس‎ها، وسواس‎ها و …) توأم گردد.

دیدگاه ها بسته شده