انتخاب همسر و همسر ائده آل در قرآن و در جهان غرب

انتخاب همسر دراسلام ازدواج معیار انتخاب همسر انتخاب همسر و ازدواج راه های انتخاب همسر سایت انتخاب همسر

انتخاب همسر دراسلام

انتخاب همسر دراسلام

انتخاب همسر و همسر ائده آل در قرآن و در جهان غرب

از مطالعه  کتاب آسمانی قرآن کریم ما مسلمانها  این برداشت را کردم که ایده ال قرآن کریم پیدا کردن و یافتن یک همسر خوب و ائده آل نیست. از دیدگاه قرآن کریم یک همسر پردردسر و اعصاب خوردن حتی نیز ممکن است بتواند به برکت و منفعت یک همسر ائده آل و هم کفه می باشد. یعنی برداشت من از قرآن کریم این است که در بعضی مواقع و موارد که کم نیز نیستند، داشتن تعارض زناشویی و دوست نداشتن همسر ممکن است برکت بیشتری از یک همسر ائده آل و دوست داشتنی داشته باشد و موجب رشد و سعادت بیشتری در زندگیتان بشود.

 این نکته از آن جهت مهم است که همیشه این سئوال برایم مطرح بود که :

معمولاً شیوه انتخاب همسر در غرب به انتخاب همسر همسان تر و هم کفو تر و ائده آل تری منجر می شود تا در دیدگاه قرآن کریم. زیرا در فرهنگ غربی دختر و پسر مدت ها روابط کاملاً آزادانه ای با کمترین محدودیت با یکدیگر دارند که این موجب انتخاب یک همسر همسان تر و دوست داشتنی تر می شود، اما در دیدگاه اسلامی و قران کریم انتخاب همسر با محدودیت های زیاد ارتباطی که بین دختر و پسر قبل از ازدواج وجود دارد، به یک انتخاب مناسب همسان همسری خوب منجر نمی شود.

پاسخش نیز همین مطلب می تواند باشد که اصولاً هدف انتخاب همسر در دیدگاه آخرت گرای قرآن کریم،

یافتن یک همسر هم کفو  و ائده آل و کامل و دوست داشتنی نیست.

برای همین است که در اسلام برای زن جایگاه والای در نظر گرفته شده است .

وحتی از کارکردن زن در منزل شوهر از تعابیری مانند جهاد استفاده شده است.

در اسلام انتخاب همسر یعنی همسو شدن در برابر شادی و ناملایمات زندگی است

و از همسر گزینی به عنوان کامل شدن دین نام برده می شود

به همین دلیل می بینیم که اصالت و وفاداری همسر در اسلام خود نمونه ای برای کشور های غربی شده است.

دیدگاه ها بسته شده