ازدواج فامیلی ممنوع

?ازدواج فامیلی ممنوع
✍️از ازدواج با پسر خاله، پسر عمو، پسر عمه و پسر دائی فاصله بگیرید، که بعضاً لذت جنسی با آنها به اوج دلخواه نمی رسد، مشکلات ژنتیکی بیشتری دچار فرزندانتان می شود و اگر هم اختلاف افتاد، کل قوم و قبیله به هم می ریزد و اگر هم به طلاق کشید درد و ناراحتیش همیشگی است و تا ابد در هر جشن و عزایی و دیداری زخم باز می کند

دیدگاه ها بسته شده