چهار مورد از برتری مرد نسبت به زن

برتری مرد نسبت به زن خانواده همسر رابطه زناشویی عقل زن مراحل ازدواج ازدواج مرد

برتری مرد نسبت به زن

برتری مرد نسبت به زن

بهتر است مرد در ۴ مورد نسبت به زن برتری داشته باشد

۱️⃣ سن:
بهتر است مرد بین ۴ تا ۷ سال از زن بزرگتر باشد
بطور طبیعی بلوغ فکری و جنسی دختران جلوتر از پسران است درن تیجه بهتر است در ازدواج مرد ۴ تا ۷ سال بزرگتر باشد تا این اختلاف جبران شود

هر چند که ملاک ارزیابی صرفا سن شناسنامه ای نمیتواند باشد و سن ظاهری طرف نیز ملاک است.

۲️⃣از نظر شخصیت خانوادگی:
مرد باید از خانواده ای باشد که در اجتماع از خانواده همسر خود یک درجه بالاتر باشد .

فاصله طبقاتی یک درجه خوب است که مرد بالا تر از همسرش باشد . این موارد اثرات خوبی را برای تحکیم زندگی ایجاد می کند و زن همیشه به وجود مردش افتخار می کند .

در صورتی که زن از نظر مالی بالاتر باشد احتمال تغییر جایگاه زن و مرد در زندگی زناشویی بالا است

۳️⃣سوم از نظر اقتصادی:
بهتر است مرد و خانواده اش یك درجه از خانواده ی زن بالاتر باشد تا همسرش از نظر مادی و خرج در زندگی احساس راحتی كند و به خودش بیشتر دلگرم شود.
در این صورت مرد تکیه گاه محکم تری برای زن میباشد.
پس مرد باید یك درجه از نظر اقتصادی از همسرش بالاتر باشد نه كمتر و نه بیشتر

۴️⃣چهارم از نظر قد:
بهتر است مرد مقداری از نظر قد و قامتش از همسرش بالاتر باشد.” این مطلب از نظر روانی و تحكیم روابط زندگی برای زن و مرد اثرات خوبی دارد.
بطور طبیعی زنان جذب مردی با قد بلندتر می شوند

همیشه این نکته را چه در مرحله ازدواج و  چه در شروع رابطه زناشویی به یاد داشته باشید:

مراقب كسانى كه سفره‌ی دلتان را برايشان باز می‌كنيد باشيد. فقط آدم‌هاى كمى هستند كه واقعا مشکلتان برايشان مهم است، بقيه فقط مى‌خواهند سوژه‌اى براى خوشحالی از بدبختی شما، کنجکاوی و وقت گذرانی و سخن‌چينى داشته باشند…!

دیدگاه ها بسته شده