بهبود روابط زناشویی پس از خیانت

بهبود روابط زناشویی پس از خیانت

بهبود روابط زناشویی پس از خیانت

بهبود روابط زناشویی پس از خیانت

بهبود روابط زناشویی پس از خیانت یکی از دشوارترین کارهاست که نیاز به راه کارهای متعددی می باشد.

١- قانون حمایت: عامل ناخوشنودی همسرتان نباشید. نه زن ، عامل ناخوشنودی شوهر باشد، نه شوهر عامل ناخوشنودی زن باشد. به زبان ساده ، مین های همدیگر را منفجر نکنید.
عدم رعایت این قانون چه کار می کند؟
باعث می شود واحدهای هر چه بیشتری از بانک عشق طرفین برداشته شود. به زبان ساده تر یعنی آن علاقه کمتر و کمتر و کمتر می شود.

چه عواملی می تواند در رابطه تولید ناخوشنودی کند؟
الف. فوران خشم در رابطه: آموزش مدیریت خشم
ب. قضاوت های ناخواسته: تلاش برای اصلاح رفتارهای همسر و تربیت کردن او.

قانون حمایت یعنی کسب مهارت و عملی کردن آن

٢- قانون توجه: هدف قانون توجه شناسایی نیازها و مصادیق نیازها در طرفین.
این قانون به ما می گوید مهمترین نیازهای روانی همسرتان را برطرف کنید.

توجه از جنس عمل است از جنس احساس نیست.

٣- قانون زمان: این قانون میگوید زمانی را براب توجه غیر مشروط به همسرتان اختصاص دهید.

٤- قانون صداقت: باهمسرتان ۱۰۰ درصد صادق باشید.دروغگو و پنهان کار نباشید.صداقت بویژه پس از خیانت باعث اعتماد سازی مجدد می شود.

– توصیه های نهایی:

– از بانک عشق تان در مقابل سپرده گذاری دیگران محافظت کنید.
– سپرده گذاری واحدهای عشق را برای همسرتان آسان و برای دیگران مشکل کنید. برای رسیدن به این هدف، توصیه های زیر را رعایت کنید:
١- بیشتر زمان تفریحات تان را با همسرتان سپری کنید، از فعالیت های تفریحی با جنس مخالف اجتناب کنید.
٢- اگر کسی از جنس مخالف را جذاب یافتید، از سپری کردن اوقات خود با او اجتناب کنید.
٣- اگر گسی از جنس مخالف به شما گفت که خیلی جذاب هستید، به آن شخص بگویید که چقدر عاشق همسرتان هستید و هرگز به او ابراز علاقه نکنید.

دیدگاه ها بسته شده