تربیت دینی کودک

تربیت دینی کودک تربیت کودک تربیت کودک تلگرام روانشناسی کودک دکتر هلاکویی روانشناسی همراز سلام همراز

تربیت دینی کودک

تربیت دینی کودک

اگر از کودکان به طور زودرس بخواهید که به یک سری ارزش های اخلاقی عمل کنند، احتمالا به این کار دست می زنند

ولی با این کار عملا خواسته و تمایلات درونی آن ها را سرکوب کرده ایم،
و به جای آن که کودک را به ارزش های اخلاقی و دینی علاقه مند کنیم،
ناخواسته و ناخود آگاه اخلاق گریزی و دین ستیزی را در آنها تقویت کرده ایم.

 (( دین جایی برای فرار ندارد

ولی برخی والدین دین دار این گریز را مهیا می کنند ))

* اگر خواهان فرزندانی حقیقت جو و نیک اندیش هستید، سعی کنید به آنها یاد آور شوید که در ذهن خود نسبت به کسی بداندیشی نکنند و یا پشت سر دیگران غیبت نکنند.

((اما بهتر آن است که خود نیز چنین باشید!))

**دین یک امر بیرونی نیست که ما با تشویق و محرک های خارجی وارد ذهن و قلب کودک کنیم،

تربیت دینی بیدارسازی فطرت الهي درون بچه هاست.

بچه ها باید در هنگام عبادت زیباترین، معنی دار ترین و خوشایند ترین لحظه ی زندگی را حس کنند

((ما درون را بنگریم و حال را ني برون را بنگریم و قال را ))

*** تربیت دینی، صرف آموزش و تقلید از آداب دینی نیست، بلکه ایجاد این حس زیبا در کودک است که:
دین داری و خداپرستی، عامل نیک بختی، امنیت درونی و لذت معنوی از زندگی است

((چقدر در ایجاد این حس موفق بوده ایم))

** کودکانی که از مشاهده ی اشیا، گیاهان، جانوران و پدیده های جهان هستی احساس لذت می کنند،

معمولا از سلامت روانی و تعادل روحی کودک بیشتری نسبت به کودکان دیگر برخوردارند.

بگذارید کودکان با طبیعت آشتی کنند و عظمت خداوند را در آنببینند

** تربیت دینی یعنی برخورداری از شور زندگی، شوق پیشرفت، جرأت ورزی در زندگی، لذت جویی معنوی، خوش خلقی و عشق ورزی به دیگران و آرامش درون سعی کنید چین اتفاق های مبارکی در بچه ها بیفتد.»

هر کودکی باید در قلب خویش انسان های دیگر را درک کند و به آن ها عشق بورزد.

اگر حس نوع دوستی و مهارت مهرورزی و مهرجویی در کودک رشد تکند حس دینی او از همان ابتدا خاموش می شود.

** بستر اصلی تربیت دینی و فضایل اخلاقی، تقویت حس زیبادوستی در کودک است.

آموزش هنر در همان سالهای نخستین به آنها کمک می کند تا عواطف و هیجانات خود راکنترل نمایند و از آسیب ها و اختلالات روانی از جمله افسردگی، اضطراب، ترس، پرخاشگری و صدها عارضه ی دیگر مصون بمانند

دیدگاه ها بسته شده