ترجیحات و نیاز جنسی

ترجیحات و نیاز جنسی نیاز جنسی رابطه جنسی عمل جنسی روابط جنسی جنسی سکس درمانی

ترجیحات و نیاز جنسی

ترجیحات و نیاز جنسی

بعض ها سفید دوست دارند، بعضی ها سیاه.

بعضی ها بزرگ، بعضی ها کوچک.
بعضی ها لاغر، بعضی ها چاق.
بعضی ها رمانتیک، بعضی ها خشن.
بعضی ها پیر، بعضی ها بسیار جوان؟

حتی بعضی از مردان کفش و شرت و کرست زنانه را از خود زن بیشتر دوست دارند،
بعضی از مردان عمل جنسی با یک حیوان را از همبستر شدن با یک زن بیشتر دوست دارند
و بعضی از مردان، مردان دیگر را برای عمل جنسی بیشتر از یک زن می ستایند.

 

سئوال: کدام یک از ترجیحات جنسی فوق درست است و اصیل است و راست میگویند؟

 

پاسخ: احتمالاً هیچ کدام.

مثلاً شما که بسیار جوان را دوست دارید با دیدن یک صحنه، یک ارتباط و دوستی، یک فیلم و یک کلیپ و یک برداشت و شناخت جدید ممکن است عاشق یک فرد مسن تر از خود شوید. مثلا من مدتها عاشق عکس شیر بودم، تا آنکه یکی گفت: دهان شیر بو میدهد. همین یک اتفاق ساده_که هنوز هم نمی دانم راست گفت یا دروغ_ باعث شد که از شیر بدم بیاید.

ترجیحات جنسی نیز به همین سادگی بر اثر یک اتفاق تغییر می کنند و هیچکدامشان اصیل نیستند و ارزش آن را ندارند که بخاطر یک ترجیح خیالی جنسی خودمان را به دردسر بیاندازیم.

 

منظورم این است که اگر ما اندام خاصی را دوست داریم، این دوست داشتن ما مصنوعی و بر اثر یک یادگیری صورت گرفته است و ممکن است به راحتی با یک اتفاق جدید این ترجیح جنسی تغییر کند و از آن اندام قبلی بدمان بیایید و از اندام متضاد آن خوشمان بیاید.

منظور از اینکه ما به طور مصنوعی و ساختگی یک نوع اندام خاص را دوست داریم، این است که این نوع دوست داشتن ذاتی و ژنتیکی انسان نیست و گولزنک و غیر واقعی انسان و ظاهرسازی شده و غیر قابل اتکاء و اعتماد است و بر اثر یک یادگیری اکتساب شده است و ما نباید به عشق یک اندام خاص و در حسرت بدست آوردن آن خودمان را به دردسر بیاندازیم و یا تا آخر عمر حسرت آن را بخوریم

 

و در یک کلام به نقل از قرآن کریم زینت داده شده است و اصیل نیست:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساء

دیدگاه ها بسته شده