تغییر در زندگی زناشویی

تغییر در زندگی زناشویی زندگی زناشویی آموزش همسرداری تغییر در زندگی همرازسلام

تغییر در زندگی زناشویی

تغییر در زندگی زناشویی

تغییری در کار نخواهد بود.

آموخته ام که در زندگی تغییر ی در اخلاق و رفتار تو و همسرت ایجاد نخواهد شد
و همین که هستید خواهید ماند و همین اخلاق و رفتار را خواهید داشت
و احتمالاً با همین افکار و رفتار هم به گور خواهید رفت.

 

اگر تغییری هم در شخصیت شما رخ دهد، بندرت و در طی دوره زمانی بالای ده ساله (آنهم به میزان کم) رخ میدهد.

ویژگی های شخصیتی انسان بسیار پایدار و ریشه دار است و به سختی و نرمی و گذشت زمان و افزایش سن، کمی تغییر را در خود نشان می دهد.

این عادت کردن و عادی سازی به رفتار طرف مقابل(همسرت)،
یا تغییر شرایط زندگی و یا توان پیش بینی رفتار همسرت هست که مشکل را کم رنگ تر می کند و زندگی با او را قابل تحمل تر می کند.

 

یعنی اگر اختلافی پیش آمد و اختلافاتی وجود داشت و نتوانستی حل کنی
و خسته شدی و قهر کنی و زندگی را بهم بزنی و تقاضای طلاق کنی،

فرصت رشد را برای تطابق و عادی سازی و عادت کردن به خصوصیات همدیگر را به هم نداده اید.

بنابراین با قهر کردن و تقاضای طلاق، فرصت رشد کردن و تطابق یافتن و عادت کردن و توانایی پیش بینی کردن رفتار همسرت و در کل فرصت رشد کردن و رشد یافتن را از همدیگر نگیرید.

روایتی شنیدم که انتخاب همسر توسط خداوند سبحان برای هر فرد صورت می گیرد
و هر ازدواجی برای تداوم و بر اساس حکمت چیده شده است،

پس با تداوم ازدواج به رشد و کمال خود و همسرتان کمک کنید

پس خیلی مراقب همسرت باش، اما به او مشکوک نباش.
و بجز همسرت، زن های دیگر را فراموش کن و اسیر تملق و چاپلوسی و عشوه و ناز زنان دیگر نشو.

همراز سلام ، مشاور شما در زندگی

دیدگاه ها بسته شده