انعطاف پذیری در تغییر قوانین منزل

تغییر قوانین همسرداری وظایف زن در زناشویی انتخاب همسر رابطه زناشویی قوانین همسرداری مخالفت خانواده

تغییر قوانین همسرداری

تغییر قوانین همسرداری

انعطاف پذیری در تغییر قوانین منزل

کنترل کردن  و انتخاب همسر، هم تو را خسته میکند و هم او را.
در ارتباط با همسر و تعیین قوانین زندگی، انعطاف پذیری و تغییر رویه مداوم داشته باشید تا راحت تر زندگی کنید.

اگر یک قانون و یک روش در طی چندین سال جواب نداد، روشی دیگر را امتحان کنید و اصراری بر حفظ قوانین قبلی نکنید.

 

اگر انعطاف پذیری در قوانین خانه را نداشته باشید؛ دچار تنش های فرسایشی و فرسودگی و خستگی و پژمردگی خواهید شد.

مثال:

زن انتظار دارد که شوهر در کار خانه کمک کند، اما مرد کمک نمی کند.
زن در طی ۵ سال گذشته، مدام غر زده و نق زده و بحث ایجاد کرده است و شوهر نیز تن به کار خانه نداده است.

این نکته می گوید که این روش زن در ۵ سال گذشته برای وادار کردن مرد به شستن ظرف ها جواب نداده
و باعث افزایش تنش و استرس و خراب شدن رابطه شده،
بنابراین باید انعطاف داشته باشیم و هر چه زودتر این قانون و روش را عوض کنیم
و روشی دیگر را و قانونی دیگر را بکار ببریم.

مثلا زن می تواند یکی از روش های زیر را بکار ببرد و مدتی امتحان کند،

اگر مجددا جواب نداد، روشش را بررسی کند که آیا خوب انجام داده یا خیر؟

و اگر روش را خوب اجرا کرده و نقصی در اجرا نداشته اما جواب نداده،
روشی دیگر را بکار ببرد.در مورد مثال فوق زن می تواند از یکی از روش های زیر استفاده کند.

 

البته منظورم از دادن این راه حلها این نیست که این راه حلها خوبند و علمی هستند،

بلکه فقط و فقط منظورم این است که راه حل قبلی را هر چند که منطقی هم به نظر برسد را کنار بگذارید و کاری دیگر بکنید

و در تغییر قوانین منزل انعطاف داشته باشد، یا حتی قید کمک مرد در ظرف شستن را بزنید

که بهتر از ایجاد این همه تنش است

 

۱️⃣کلاً بیخیال ظرف شستن مرد بشود که میزان کمک مرد در ظرف شستن به دردسر مشاجره با او نمی ارزد.

 

۲️⃣بر مرد سخت تر بگیرد و فشار را بر او زیادتر کند، مثلاً قهر کند، اعتصاب کند،
هیچ ظرفی را تمیز نکند و دعوا را شدت ببخشد تا مرد تسلیم شود.

۳️⃣به ریشه یابی علت کمک نکردن مرد بپردازد و یا با شوهر خود وارد معامله و گفتگو و تعامل شود و امتیازی بدهد و امتیازی بگیرد.

 

۴️⃣ارتباط خود را بهبود ببخشد و از تکنیک های غنی سازی رابطه زناشویی استفاده کند تا پس از بهبود رابطه، شوهر در شستن ظرف ها کمک کند

دیدگاه ها بسته شده