ازدواج دائم و موقت چه تفاوت هایی دارد

تفاوت ازدواج موقت با دائم صیغه دائم چیست تفاوت صیغه دائم با عقد شرایط صیغه دائم متن صیغه دائم ازدواج

تفاوت ازدواج موقت با دائم

تفاوت ازدواج موقت با دائم

ازدواج دائم و موقت چه تفاوت هایی دارد

۱-ارث ونفقه در عقد موقت ندارد.مگر اینکه برای ارث و نفقه شرط نکند

و اگر برای آن شرطی برای آن بگذارد براساس آن شرط باید عمل بکند.

 

۲- در عقد موقت زن آزاد می باشد تا طبق خواسته خود کاری برای خود در خارج از خانه مهیا کند

و اجازه همسر او در عقد موقت شرط نیست و نمی تواند او را اجبار به کار نکردن بکند.

ولی در عقد دائم این امر بدون اجازه همسر جایز نمی باشد

 

۳-توجه داشته باشید که  تفاوت ازدواج موقت با دائم و درعقد دائم ، عدّه سه بارعادت ماهیانه دیدن می باشد

که با رویت و دیدن آخرین مرحله سوم عده تمام خواهد شد.

ولی در عقد موقت عده با دیدن  دو بار عادت ماهیانه می باشد.

 

۴- در صورت عدم انتخاب مهریه در ازدواج موقت باعث باطل شدن عقد موقت خواهد شد .

ولی در ازدواج دائم برای انتخاب مهریه اجباری نخواهد بود و مهر المثل تعیین می شود.

۵- در ازدواج دائمی هیچکدام از زوجین حق نداشته تا بدون رضایت دیگری باعث جلوگیری از بچه دار شدن شوند

ولی در ازدواج موقت این چنین نیست و متولد شدن فرزند در ازدواج موقت و دائمی مثل هم می باشد.

۶- تعیین محل سکونت در ازدواج دائم با مرد می باشد اما در ازدواج موقت  محل سکونت باید

بر اساس تفاهم  طرفین صورت بگیرد و چنانچه تفاهم و قراردادی در ازدواج موقت زن  نداشته باشد

به اجبار مجبور به ماندن در محل سکونت تعیین شده  از طرف شوهر می باشد.

۷-در ازدواج دائم حتما باید زن از همسر خود اطاعت کند چرا که بر او واجب است باشد تا از همسر خود تکمین کرده ولی در عقد موقت این چنین نیست و نکته قابل توجه در ازدواج موقت این است که مرد و زن می توانند تا مراوردات خودشان را از قبل تعیین بکنند.

 

۸- این نکته قابل ذکر است که حداکثر انتخاب همسر در ازدواج دائم چهار همسر می باشد ولی در ازدواج موقت چنین شرطی نداشته و می توانند به تعداد بیشتری همسر اختیار کند.

 

۹- در ازدواج دائم برای پایان دادن آن طلاق نیاز می باشد ولی در ازدواج موقت با پایان عقد قرارداد باطل خواهد شد حتی در ازدواج موقت مرد می تواند بخش یا مدتی از زمان پیمان عقد  را بر زن ببخشد و از یکدیگر جدا بشوند .

 

۱۰-در ازدواج دائم وقتی مرد سه بار همسر خود را طلاق بدهد دیگر نمی تواند با همسر پیشین خودش ازدواج کند اما در ازدواج موقت تعداد عقد کردن مشکلی ایجاد نمی کند.

 

۱۱-در ازدواج دائم یک مسلمان نمی تواند با غیر مسلمان ازدواج بکند ولی در ازدواج موقت مرد مسلمان می تواند در صورتی که زن اهل کتاب باشد ازدواج نماید(اهل کتاب مانند : مانند مسیحی و یهودی )

دیدگاه ها بسته شده