تفاوت افسردگی در زن و مرد

تفاوت افسردگی در زن و مرد

تفاوت افسردگی در زن و مرد

تفاوت افسردگی در زن و مرد

? تفاوت افسردگی در زن و مرد

? زنان به خود سرزنشی گرایش دارند و مردان به سرزنش اطرافیانشان.

? زنان احساس غم، بی تفاوتی و بی ارزشی می کنند و مردان احساس خشم و تحریک پذیری دارند.

? زنان حالت دلواپسی و ترس دارند و مردان بدبین و گارد گرفته می شوند.

? زنان از هر درگیری فاصله می گیرند و مردان درگیری و کشمکش درست می کنند.

? زنان در این دوران دوست دارند درباره مسائلشان صحبت کنند در حالی که اکثر مردان صحبت درباره افسردگی شان را ضعف می دانند.

? اکثر زنان در این دوران برای درمان خود به غذا، روابط دوستانه و روابط عاشقانه روی می آورند، در حالی که عموم مردان با تلویزیون، ورزش و رابطه فیزیکی سعی در فراموش کردن مسئله خود می کنند

 

با هم راز سلام:آرامش را به زندگی هدیه دهید
عضویت در کانال همراز سلام ????
https://t.me/joinchat/AAAAAEGGU5wt3RhX_47fnA

دیدگاه ها بسته شده