معرفی بازی برای افزایش تمرکز کودکان

تقویت حافظه کودکان روانشناسی کودک راههای تقویت حافظه

تقویت حافظه کودکان

تقویت حافظه کودکان

معرفی بازی برای افزایش تمرکز کودکان

 

دایرۀ تحقیق:

 

اگر دقت کرده باشید ما اغلب به اطراف نگاه می کنیم، در حالی که واقعاً به چیزی توجه نمی کنیم.

در این بازی، کودکان تشویق  خواهند شد که با دقت  و تمرکز به هر نشانه ای که در اطرافشان وجود دارد و می بینند، نگاه کرده و به آن توجه کنند.

 

نوع توجه: متمرکز

لوازم: نخ، ذره بین یا شیشۀ مربا که آب درون آن باشد (اختیاری)، موچین یا انبرک (اختیاری)، یک صفحه یا بشقاب (اختیاری)

روش انجام بازی :

روی زمین با نخ دایره درست کنید. دایره می تواند به هر اندازه ای که  دلخواه کودکتان می باشد.

با فرزند عزیز خود با دقت به داخل دایره  نگاه و هرچه را که در آنجا وجود دارد، نام ببرید.

علف های هرز، تکۀ شیشه یا هرچه شبیه ریشه است را در بیاورید.

آیا بذر گیاه در آنجا وجود دارد؟ چه چیزی درون دایره پیدا می شود؟

با انگشت اشاره خود سوراخی مناسب در خاک به وجود آورده و ببینید که آیا حشره ای در آن جا وجود دارد؟

از یک ذره بین برای  مشاهده و دیدن دوباره استفاده کنید.

با یک موچین یا گیره کاغذی ،وسایل کوچک را از روی زمین برداشته و روی یک  ظرف بشقاب بگذارید.

حالا می توانید آنها را  به نوبت زیر ذربین  گذاشته و  به دقت نگاه کنید.

چیزهایی مثل بلوط، گلبرگ، پوست درخت، دانه های ریز ماسه چیزهای خوب و مناسبی برای جمع آوری و مشاهده هستند.

آنچه در این بازی  توسط کودکتان  آموخته می شود

توانایی  تمرکز کردن وآرام بودن و به دقت نگاه کردن به آنچه در دست شما است،

مستلزم صرف دقت و توجه است که در این بازی تقویت خواهد شد. تمرکز  وتوجه بر روی موارد ریز و جذاب موجود در طبیعت و آنچه در حیاط خانه مان است، سرگرمی جالب و آموزنده ای است.

دیدگاه ها بسته شده