توجه عاطفی به همسر

توجه عاطفی به همسر:

زمان هایی مثل دیدن تلویزیون که در کنار یکدیگر نشسته اید، دست همسرتان را بگیرید یا با یک بوسه یا نوازش موهای او، به او توجه نشان دهید.

? زنان دوست دارند در زمان هایی به غیر از زمان ارتباط جنسی، همسرشان به سمتشان بیاید.

? در مواقعی که همسرتان در حال انجام دادن کاری مثل ظرف شستن یا جارو کشیدن است، به سمت او بروید و سعی کنید از پشتِ سر، او را در آغوش بگیرید.

✳️ این حرکات برای خانومها بسیار خوشایند است.

مطالب مرتبط

دیدگاه ها بسته شده