به خواستگارتان فوری جواب مثبت یا منفی ندهید

جواب به خواستگار و چاغان مرد زمان جواب خواستگاری به چه خواستگاری جواب مثبت دهیم خواستگاری خواستگار

جواب به خواستگار و چاغان مرد

جواب به خواستگار و چاغان مرد

به خواستگارتان فوری جواب مثبت یا منفی ندهید.

اگر کسی به خواستگاری شما آمد، فوراً “بله” نگویید.
حالت ائده آلش اینه که ۵۰۰ ساعت باهاش حرف بزنی که حداقل ۲۰۰ ساعتش حضوری باشه.

 

مدت زمان آشنایی و رفت و آمد باید آن اندازه زیاد باشد که طرفین مجبور شوند ماسک را از چهره خود بردارند
و من واقعی خود را به طرف مقابل نشان دهند،
ماسکی که در زمان دوست دختر و دوست پسر رایج در کشور نیز معمولاً کنار نمی رود.

 

به نظر من بزرگترین مشکل در حوزه خانواده، عدم آشنایی قبل از ازدواج است،
قریب به اتفاق ازدواج های داخل کشور مثل انتخاب هندوانه سربسته می ماند
که بیشترش هم نرسیده است. بزرگان باید فکری به حال این مشکل ساختاری ازدواج در کشور بکنند.

 

همچنین در مقابل اگر کسی به خواستگاری شما آمد، فوراً “نه” نگویید.
اجازه بدهید زبان باز کند و از خودش بگوید و شما مدتی با او گفتگو کنید و سپس ردش کنید.

منظورم این نیست که به او فرصت و شانس ازدواج با خود را بدهید، بلکه منظورم این است که به خودتان فرصت انتخاب احتمالی او را بدهید

 

✍️مرد به چاغان زنش مرد می شه.

مردها بیشتر از زنها به چاغان شدن و بزرگ پنداشته شدن و مورد قبول واقع شدن از طرف همسرشون نیاز دارند.

شاید باورش سخت باشه، اما قلب مردها به طرد نشدن از طرف همسرشون از قلب زنها، حساستره و مدام خانمشون رو چک میکنن که آیا قبولشون داره یا خیر؟

اگر خانمی یک هفته قربون صدقه مرد بره، اما با یک اشاره دست و یک تن صدای بلند و
یک تمسخر کوچک و یک قهر کوچک و با یک بحث و جدل کوچک، زحمات یک هفته ای خود را به باد می دهد و مرد را طلبکار خود میکند.

همانطور که قبلاً گفتم: پاشنه آشیل مردها و نقطه ضعف اونها مورد قبول واقع شدن است و پذیرفته شدن به عنوان مرد خانه، این را به مردتان هدیه بدهید تا دست بوسی شوهرتان و شوهرداری را ببینید. به نظر من مردها ذاتاً زن ذلیل هستند، به شرطی که زنها از کانال احترام و تایید و تشویق و پذیرش وارد شوند، نه از طریق تهدید و سرزنش و غر زدن و انتقاد و مقایسه و اثبات کردن و بحث و جدل های مداوم و بی نتیجه

دیدگاه ها بسته شده