چه زمانی خطر طلاق بین زوجین از بین می رود

خطر طلاق مراحل درخواست طلاق درخواست طلاق طلاق زن مراحل طلاق

خطر طلاق

خطر طلاق

چه زمانی خطر طلاق بین زوجین از بین می رود

چه موقع خطر طلاق با وجود دعوا بین زوجین از بین میره و کم رنگ میشه؟ مثلاً پدر و مادر شما ممکنه بیش از شما با هم دعوا کنن، اما احتمال طلاقشون خیلی خیلی کمتر از تو و همسرت هست.

به نظر من وقتی احتمال طلاق از بین میره و به شدت کاهش پیدا می کنه که دو حالت زیر در بین زوجین به وجود بیاد/.

۱️⃣ اولاً: زوجین همدیگر را به عنوان زن و شوهر پذیرفته باشن و قبول کنن که همسری دیگه در کار نیست، همین هست که هست،
این شوهر یا این زن اول و آخرش هست
و از ازدواج با یکی دیگه ناامید باشن و
به فکرش هم نباشن.
(یعنی پذیرش همسر به عنوان همسر).

۲️⃣دوم اینکه: شکست و پیروزی در برابر هم براشون مهم نباشه. یا حداقل خیلی مهم نباشه و زود و سریع فراموش کنن که چه کسی برد و چه کسی در اون دعوا باخت. مثلاً خیلی برات مهم نباشه که خانم داره داد میزنه و داره شیرتر و افضل تر میشه نسبت به تو و یا برعکس. و در این مسابقه برد و باخت راحت کوتاه بیاد و فراموش کنه و براش برد و باخت مهم نباشه.مثلاً شوهر اجازه میده که زن در یک دعوا و بحث پیروز بشه و اون کوتاه بیاد، با اینکه میدونه اگر سر و صدا بده، اون پیروز میشه.

آیا زندگی زناشویی شما این دو شرط را داره و به این نقطه رسیده……..

نکته :

تهدید های دروغین

هیچ وقت همسرت را به دروغ، تهدید به قهر و طلاق نکن،جواب نمیده، باهاش صادق باش،
ساده و بی شیله پیله رفتار کن، فیلم نیا،
حتما می فهمه، فقط خودت رو کوچیک می کنی و بعداً روی حرفهات خیلی حساب نمی کنه.

روایت داریم که بیشتر اهل بهشت از افراد ساده دل و بی شیله پیله هستند، پس با همسرت صادق و ساده باش.

البته شجاعت و نترس بودن را با ساده بودن و سیاست داشتن اشتباه نگیرید. مردها با شجاعت و نترس بودن زنها و رک و راست بودن زیادی اونها مشکل دارن.با سیاست بازی و فیلم آمدن زنها هم مشکل دارن.

امروز یک خانمی بهم تلگرام و موبگرام  داده که:
“همسرم با زبون خودش میگه سیاست داشته باش منو خر کن.

منم تلگرامی جوابش دادم: دقیقا حرف منم همینه

 

 

دیدگاه ها بسته شده