چرا خیانت زناشویی بد است

خیانت زناشویی ، خیانت کردن خیانت زن خیانت کردن خیانت مرد انواع خیانت خیانت همسر

خیانت زناشویی ، خیانت کردن

خیانت زناشویی ، خیانت کردن

چرا خیانت زناشویی بد است.

با بررسی صوری و سطحی که در قرآن کریم داشته ام،
معنای اصلی خیانت را به معنای خیانت در امانت(مالی، قول و قرار و پایبند بودن در تعهد به یکدیگر) یافتم.
پس خیانت، یعنی خیانت در امانت.

بنابراین خیانت زناشویی از این جهت بد است که :

اولاً: خیانت در قول و تعهد زمان زناشویی صورت گرفته است که زوجین تعهد کرده بودند که بدن خود را در اختیار غیر همسر خود قرار ندهند.

دوماً: خیانت به تعهدی که انسان در روز “الست” به خداوند سبحان داده است، صورت گرفته.

 

من مراسم ازدواج مسیحان را خیلی دوست دارم،
زیرا عاقد جملاتی اینچنین می گوید که؛”در رنج و سختی و خوشی در کنار هم باشید”.

به نظرم با توجه به معنای خیانت در قرآن کریم و جملاتی که مسیحیان موقع عقد می خوانند،
هر نوع طلاق و تقاضای طلاق از طرف شما، به آن دلیل که همسر شما بداخلاق است،
خوب پول در نمی آورد، اعتیاد دارد،….خیانت زناشویی است،

خیانت در امانت تعهد شما به همسرتان که در خوشی و سختی در کنار هم بمانید.

یعنی اگر با توجه به معنای خیانت در قرآن کریم و فرهنگ مسیحیت و قول و قرار زمان عقد که در رنج و سختی در کنار هم باشید، ازدواج کردی،

ولی به خاطر ضعف و رنج و اشکالات همسرت تقاضای طلاق کردی، یعنی اینکه در رنج و سختی در کنار او نبودی و بر خلاف تعهد خود در زمان عقد عمل کردی، پس خیانت کردی.

۱️⃣مثال اول: مرد تقاضای طلاق می کند، چون خانمش، دچار وسواس شدید شده است، یا از کار اخراج شده است و دیگر پول به خانه نمی آورد، یا آسیب جسمی دیده است و یا… این مرد خیانت در تعهد زمان عقد کرده است و خائن است.

۲️⃣مثال دوم: زن تقاضای طلاق می کند، چون مردش دچار حملات عصبانیت و تکانشگری شده است، از کار اخراج شده است، خوب پول در نمی آورد و… این زن خیانت در تعهد زمان عقد کرده است و خائن است

دیدگاه ها بسته شده