خیانت زناشویی و اطمینان بخشی

خیانت زناشویی و اطمینان درمان خیانت زناشویی خیانت خیانت شوهر خیانت زن خیانت مرد خیانت چیست

خیانت زناشویی و اطمینان

خیانت زناشویی و اطمینان

خیانت زناشویی و اطمینان بخشی

✍️اگر همسرتون با دلیل و بدون دلیل به شما مشکوک هست، شما موظف هستید که اجازه بدید دائماً چکتون بکنه،

دائماً به شما زنگ بزنه و بپرسه که کجا هستید،

دائماً گوشی شما رو چک کنه، دائماً به محل کارتون بیاد، دائماً ازتون سینجین کنه و شما اجازه اعتراض ندارید و موظفید که اطمینانش رو بدست بیاورید و قانعش کنید.
اگر همسرتون با دلیل و بدون دلیل به شما مشکوک هست، شما موظفید که هر کاری بکنید تا اطمینانش رو بدست آورید و اصلاً اجازه اعتراض و عصبانی شدن ندارید، برای همسرتان گوشی شما یک وسیله شخصی نیست و باید رمزش رو بدونه و هر وقت خواست، هر سئوالی که براش از رفتارهای مشکوک شما داشت بپرسه و شما موظفید به آرامی گوش بدهید و قانعش کنید و اجازه هیچ گونه اعتراض و عصبانی شدن ندارید و اجازه ندارید که با کلام تند بگویید: “مگه به من اعتماد ندارید؟”
بحث اعتماد تنها نیست، بحث آرامش است،

مثال:
حضرت ابراهیم به خداوند سبحان گفت:
که قیامت رو به من نشون بده،
خداوند سبحان میگه: مگه به آخرت ایمان نداری؟ حضرت ابراهیم میگه می خواهم یقین کنم.

خداوند سبحان هم اولاً عصبانی نمیشه
و دوماً به ابراهیم میگه ۴ تا پرنده رو بکش و گوشتاشون با هم مخلوط کن
و بعد صداشون بزن تا به امر من زنده بشوند و به آخرت یقینت بیشتر بشه.

بحث رابطه زناشویی بحث یقین است. مثل خداوند سبحان، عصبانی نشوید و همسرتان را به یقین برسانید. به اطمینان رساندن همسر وظیفه شماست، هر وقت همسرتون زنگ زد کجا هستید؟ موظفید با حوصله جوابش بدهید و قانعش کنید. آیا دوست دارید که همسرتون از شک و تردید، پوست و استخون بشه و از قیافه و خوشکلی بیفته؟
اگر فهمیدید که چی گفتم، بگید یا علی

دیدگاه ها بسته شده