خیانت چگونه و چرا

خیانت شوهر خیانت خیانت زن خیانت همسر خیانت مرد رابطه جنسی زندگی مشترک رابطه زناشویی

خیانت شوهر

خیانت شوهر

خیانت  چگونه و چرا ؟؟

⚛️جدا شدن از آسیب و مشکلات های بی وفایی و بد عهدی یک روش گروهی است
هر دو طرف زوجین می بایست با تعهد و مشتاقانه برای بازگرداندن  مسیر  اصلی قطار زندگی مشترک خویش تلاش کنند

⚛️ همسر عهد شکن وبی وفا حتما برای بازگشت اعتماد همسر ش رابطه زناشویی خویش را با شخص سوم به طور کامل قطع کند و برای جلب نظر و اعتماد دوباره همسر خود هر کاری که از دست او برمی آید و توانایی اش را دارد انجام دهد .

⚛️همسری که اسیب  به او رسیده  نیز باید با تصمیم گیری و روش های موثر برای کنترل حس ها و هیجانات منفی خویش کوشش کند.

⚛️شاید به صورت مکرر به خودتان تلقین و بگویید این ازدواج به درد نمی خورد

و اصلاح زندگی زناشویی میسر نیست ولی رهایی و جدا شدن از اسیب های بی وفایی  و خیانت نیاز به گذشت زمان دارد .

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

✴️هیچ انسانی کسی را مجبور به خیانت نمی‌کند خیانت و عهد شکنی یک تصمیم می باشد  اگر چه اینطور احساس نشود.

✴️اگر شما همسر خیانت کار و عهد شکن هستید مهم است که در محیطی آرام و با تنهایی به کار خود خود فکر کنید

و به ارزیابی خود و عملکردتان پرداخته و بررسی کنید

به چه دلیل به خودتان اجازه می دهید عملی انجام دهید که زندگی مشترک تان را تهدید به ویرانی کند.

🔗آیا دلیل کارتان برای ارضای نیاز به جلب توجه و نظر آمدن انجام دادید

🔗آیا با هنجارهای میانسالی روبرو بودید

🔗در خانواده بزرگ شدیدکه خیانت و عهد شکنی معمول بود

🔗آیا اعتیاد به رابطه جنسی دارید

🔗آیا در زندگی زناشویی تان از خلا و کمبود چیزی رنج می‌بردید

✴️گاهی اشخاص از رابطه با همسر خود دلخور و ناراضی اند
و مایل هستند با شخص دیگر رابطه هیجانی و فیزیکی قوی تری برقرار کنند

آنها از حس زندانی شدن در خانه، حس دوست نداشتن همسر ،نادیده گرفتن و بی توجهی در رنج و اذیت هستند

دیدگاه ها بسته شده