دلیل رایج شدن خیانت به همسر در زنان

خیانت خیانت در عشق خیانت چیست

خیانت

خیانت

رایج شدن خیانت به همسر در زنان

خیانت در ذهن ما تداعی کننده این است که در یک زندگی مشترک ، مرد خیانت می کند.

اما اکنون زنانی را مشاهده می کنیم که خیانت به شوهر را تجربه می کنند.

اما جدا چه عنوانی را می توان از خیانت مطرح کرد و چرا زن و مردی  که هدفشان ساخت زندگی آرامی است به همدیگر خیانت می کنند.

🔹🔶🔷 زن و مردی که اکنون از زندگی خود راضی نبوده ،معمولا به رابطه جنسی روی می آورند.

یعنی شرایط طوری نیست که قادر باشد خانواده قلبی خود را پایان یافته بداند و بتواند وارد رابطه عاطفی جدید گردد.

در این حالت  یک رابطه فرا زناشویی که شاید قسمتی از آن بازنمایی شده باشد شکل می گیرد

🔹🔶🔷 متاسفانه تعداد زنان مجرد و زنان طلاق گرفته زیاد گشته
و به عبارتی عرضه را در جامعه بالا برده و رابطه خارج از عرف را آسان می کند.

و از طرفی تقاضا را برای خیانت کردن را بالا برده است. ❗️

🔹🔶🔷 یعنی یک نوع هرز رفتگی و تنوع طلبی در مرد و زن وجود دارد . که به موارد خیانت و تعداد زوجات دامن می زند.

ارتباطات فردی  بیش از عرف با جنس مخالف و فراجنسیتی زمینه را میسر می کند

 

🔹🔶🔷اشتباه است چنانچه تصور کنیم که روابط خارج از عرف فقط در تلگرام و شبکه های مجازی اتفاق می افتد.

فضای انسانی ارتباطی جنس مخالف در محیط کار و جامعه گسترش پیدا کرده است.

چنانچه در گذشته روابط مردان و زنان محدود بوده
بنابراین فقط نمی توان  مقصر اصلی را به فضای مجازی اختصتاص داد.

 

🔹🔶🔷 موبایل ،مکان های عمومی ، محیط کار و دانشگاه رابطه خارج از عرف بین زن و مرد را آسان می کند.

خیانت عموما در فضاهای فراغتی شکل می گیرد و تعریف می شود

 

🔸🔶🔷گروهی از متأهلان احساس می‌کنند که جوانی نکرده‌اند تراکم جمعیتی بالایی داریم

که این تراکم تقریباً جمعیت ۳۰ تا ۵۰ ساله‌ها را تشکیل می‌دهد و همان گروهی است که در حال حاضر روابط فرازناشویی مسأله آن‌هاست. در این گروه مشکلاتی مانند طلاق بالا مطرح است؛

🔹🔶🔷ممکن است یک مرد هم‌زمان با دو یا سه زن در ارتباط باشد که احتمالش بالاتر است و زنی با دو یا سه مرد ارتباط داشته باشد که احتمالش کمتر است. موضوع این است که عرضه و تقاضا هر دو بالاست و اگر مسأله قبلا بیشتر وجه مردانه داشته، الان وجه زنانه هم پیدا کرده و نکته مهم‌تر این است که تک‌عاملی هم نمی‌توان نگاه کرد.

🔸🔶🔷گروه‌های مختلف به دلایل مختلف درگیر خیانت در عشق هستند. ممکن است افراد به دلایل مالی، هوس‌بازی و خواستن‌های خارج از ضابطه، وارد این رابطه شده باشد. به همین دلیل نمی‌توان واقعیت داستان را با یک دلیل تعریف کرد.

دیدگاه ها بسته شده