دام های ازدواج و عاشقی

دام های ازدواج و عاشقی ازدواج ازدواج عاشقانه مراحل ازدواج روانشناسی ازدواج

دام های ازدواج و عاشقی

دام های ازدواج و عاشقی

تله های “ازدواج و عاشقی

۱️⃣ تله اول: فقط زیبایی و ظاهر

۲️⃣ تله دوم: موقعیت اجتماعی

۳️⃣ تله سوم: عجله

۴️⃣ تله چهارم: فرار از احساس تنهایی

۵️⃣ تله پنجم: شناخت ناقص

۶️⃣ تله ششم: بحران‌ها و زخم‌های گذشته

۷️⃣ تله هفتم: احساسات و هیجانات شدید

۸️⃣ تله هشتم: چشم و هم‌چشمی

۹️⃣ تله نهم: ترس از بالا رفتن سن

دیدگاه ها بسته شده