اختلاف در زندگی زناشویی

اختلاف در زندگی زناشویی اختلاف زناشویی تفاوت زناشویی دخالت زناشویی زناشویی

دخالت زناشویی

دخالت زناشویی

شایسته نیست

۱️⃣شایسته و انسانی نیست که مرد در تمام  دخالت زناشویی مانندکارهای کوچک و جزئی

که از اهمیت درجه دوم و سوم برخوردار است وارد شود و دخالت کند، در این جور مواقع

توصیه من این است که قدرت تصمیم گیری را به خانم بدهید
که دخالت شما جز دردسر و پژمرده شدن خانم و خستگی

شما حاصلی نخواهد داشت،

منظورم این است که قدرت و زورتان را برای تصمیم گیری های بزرگ نگه دارید و مدام با خانم سر هر چیزی درگیر نشوید

و خود را ضعیف و خسته نکنید.

قریب به اتفاق مسائل زوجین نیز جزء همین گروه است، مانند مدیریت امور خانه و بچه ها و رابطه با اقوام طرفین.

توصیه می کنم در این موارد رضایت خانم را بدست آورید و بیشتر در امور مهم وارد شوید و خط قرمز شما محدود باشد.

 

۲️⃣شایسته و اخلاقی و انسانی نیست که شوهر را با سر و صدا و دعوا و داد و بیداد و قهر و اخم و حملات مداوم و ….

مجبور به یک تصمیم گیری مطابق نظر خود کنید، یا اینکه بخواهید او را از یک تصمیم گیری منصرف کنید

که خیال می کنید به نفع خانواده هست.

 

ابتدا باید نگاه کرد که آیا این تصمیم گیری در حوزه اختیار مرد هست یا خیر؟

اگر از لحاظ عرفی و قانونی، تصمیم گیری نهایی با مرد است، خانم ارائه نظر نماید

اما به خود اجازه اصرار و تهدید و فشار و سرزنش و توهین را ندهد.

از دیدگاه عرف و قانون تصمیماتی مانند محل سکونت و مسائل کلی مالی و تصمیم گیری های شغلی و حفظ حریم خانواده در حوزه اختیارات مرد است.

اصرار زورمندانه و توهین آمیز خانم برای ورود به این عرصه ها، زندگی را سرد و پرتنش می کند.

بر دوش خانم ها فشارهای زندگی بسیار است،

توصیه من این است که با ورود به حوزه اختیارات مرد، فشار زندگی را بر خود مضاعف نکنید، که زود می شکنید و پیر می شوید

دیدگاه ها بسته شده