روش عاشق شدن دختر ها

دختر و عشق آموزش همسرداری ازدواج ازدواج با زن بی حجاب زندگی زناشویی علایم عاشق شدن

دختر و عشق

دختر و عشق

نکته دختر و عشق:

دختران در عاشق شدن، بسیار بیشتر از پسرها ضرر می کنند. زیرا عشق برای دختران همه زندگی است، اما برای پسران بخشی از زندگی است.

نکته: ۱

✍️دختر عاشق، حاضر به ازدواج و دل بستن به هیچ کس دیگر نیست.
خواستگارانی که آمادگی دارند را به امید معشوق رد می کند،
معشوقی که معمولاً آمادگی و شرایط ازدواج را ندارد.
بنابراین دختر به مرور خواستگاران مناسب تر را از دست می دهد.

نکته ۲

✍️دختران در هنگام عاشق شدن افسرده، گوشه گیر و کم رمق تر می شوند، اما پسران برعکس پر انرژی می شوند. مشکلات تحصیلی، از دست دادن شادابی و ضعف اعصاب و دعوا با اطرافیان و افزایش بی اعتمادی از عوارض عشق پنهانی اینگونه است.

نکته ۳

✍️اگر دختر عاشق با شخص دیگری ازدواج کرد(که به علت عدم آمادگی معشوق، این اتفاق نیزمی افتد)، معمولاً از زندگی با همسر جدید خود راضی نخواهد بود و سازش و سازگاری کمی با او خواهد داشت و احتمال افزایش طلاق در او زیادتر است.

نکته ۴

✍️در مواردی حتی دختر عاشق مسئولیت کامل مادری برای بچه های خود را انجام نمی دهد و با خشونت بیشتری با آنها رفتار می کند و آنها را به طور کامل از خود نمی داند و امکان ادامه و تداوم رابطه با معشوق قبلی و ایجاد یک رابطه فرازناشویی در او نیز زیاد خواهد بود.

پایان رابطه:

✍️ وقتی یک رابطه تمام می شود باید تمام شدنش را پذیرفت نه اینکه آنقدر ادامه اش داد که با تحقیر و خیانت تمام شود.

 

رابطه پایدار
اگر طول یک رابطه دوستی بیش از ۷سال ادامه داشته باشد، آن رابطه تا آخر عمر ادامه خواهد داشت

 

قدرت کلمات:

خداوند جهانش را با کلمات آفرید. هر ازدواج خوبی نیز حاصل کلمات بسیار خوب است و هر ازدواجی بدی نتیجه گفتن کلمات بد و یا نگفتن کلمات خوب است

دیدگاه ها بسته شده