تکنیک مناسب برای حذف و کاهش افکار منفی

درمان افسردگی و افکارمنفی درمانی افسردگی درمان وسواس فکری وسواس فکری شدید

درمان افسردگی و افکارمنفی

درمان افسردگی و افکارمنفی

تکنیک مناسب برای حذف و کاهش افکار منفی

 

۱- با دقت به افکار بد و آزار دهنده و منفی  که از ذهنتان عبور می کند
تمرکز فروانان  کنید و بیاندیشید که  چه عوامل و چیز هایی وجود دارند
که در شما باعث ایجاد احساس بد و افکار منفی و ناراحت کننده می شود.
دقت کنید و به یاد خاطر بیاورید که چه افکار بد و نا مناسبی  از ذهنتان می گذرد
و چه چیزهایی به خودتان می گویید که در شما احساسات بدی ایجاد می کند؟

 

۲- شاید و گاهی اوقات می شود که  با خودتان با لحن بد  و تند خویی حرف می زنید،

هرموقع حس  انجام این کار را می کنید به خودتان بگویید ساکت  و آروم باش و چیزی نگو

۳- هر زمانی که با خودتان بدرفتاری می کنید و با لحن منفی ، بد و کنایه آمیز
با خودتان مشغول صحبت  کردن هستید از این جملات آرام بخش و امید بخش نسبت به خود استفاده کنید

 

۴- کسی جز خودتان شایسته محبت کردن نیست پس تا توانایی دارید با خودتان با مهربانی صحبت کنید و از خودتان به خوبی تعریف ، تمجید و ستایش  کنید.

 

۵- زمانی که با خودمان مشغول گفتمان هستیم از گفتگو هایمان تصاویر ذهنی در ذهنمان ساخته می شوند.

اگر میایل هستید  که تأثیر گفتگوهای بد درونی را در ذهنتان  و درونتان کم کنید، باید  شکل و کیفیت های فرعی این تصاویر ذهنی را که می سازید تغییر دهید.

گاهی وقت ها لازم است که کل تصاویر ذهنی خود را  عوض کنید و آنها را با تصایر ذهنی که به شما احساس خوبی و راحتی می دهد عوض کنید.

در موقع و زمان هایی لازم است که خودتان را جا به جا کنید و مکان خود را بالقوه تغییر دهید.

هنگامی که این کار را انجام می دهید، احساس و حس درونی بهتری پیدا می کنید. انسانی که احساس خوبی داشته باشد، می تواند تصمیمات بهتری بگیرد .

دیدگاه ها بسته شده