درک کردن همسر

درک کردن همسر روانشناسی همسر نیاز همسر همسر شناسی آموزش همسرداری همراز سلام

درک کردن همسر

درک کردن همسر

درک کردن همسر به این معنا است که :

بتوانی طوری خودت را جای او بگذاری که دیگر اشتباهات او را لایق سرزنش شدن ندانی و به خود اجازه ندهی که به او بگویی:

خیلی نمک نشناسی.

 

اگر شرایط محیطی همسرت را داشتی و ژنتیک همسرت را به ارث برده بودی
و در شرایط او بودی و زندگی کرده بودی، احتمالاً مثل همسرت رفتار میکردی.

درک کردن همسر به این مفهوم است که:

شرایط محیطی و وراثتی همسرت را درک کنی و بتوانی فکر او را بخوانی و برای لحظاتی مثل او فکر کنی تا آنکه بتوانی او را به خاطر اشتباهاتش و به خاطر موضع گیریهایش و به خاطر رفتارهایش و ایده هایش سرزنش نکنی و خود را بزرگتر از او ندانی.

مثال:

فرض کنید که شوهر با صدای خیلی خشنی داد میزنه که: یه چایی درست کن، سریع تر.

زن نیز، هم چای درست میکنه، هم ناراحت میشه ، هم جرات نمیکنه جواب شوهر رو بده و هم توی دلش بد و بیراه به شوهر میگه و هم شوهر رو درک نمیکنه و نکرده.

اما اگر زن درک کنه که:

۱️⃣شوهرش تن صدایش، کلا ضخیم و کلفته به طور ذاتی

۲️⃣و قبلاً هم که آروم گفته چای درست کن زن همچنان به گوشی موبایل خودش چسبیده بوده و تره هم برای خواهش مرد خرد نکرده

۳️⃣و اینکه مرد از یه رفتار قبلی زن عصبانی هست و داره اینجوری عصبانیت خودش رو خالی میکنه

۴️⃣ و قبلا هم مرد احساس کرده که زن یه جایی او را آدم حساب نکرده
و اکنون می خواهد به زنش بگه که من همه کاره این خونه هستم
و ببین که چگونه تو را مجبور میکنم که برام چایی درست کنی و …

 

در اون موقع است که زن توانسته شوهرش رو درک کنه و بجای بد و بیراه گفتن و واکنش نشون دادن به شوهر، به دنبال راه حلی برای مشکل خواهد گشت

دیدگاه ها بسته شده