روش حل مشکلات دعوای زناشویی

دعوای زناشویی رابطه زناشویی راه حل دعوای زن و شوهر زندگی زناشویی

دعوای زناشویی

دعوای زناشویی

روش حل مشکلات دعوای زناشویی

چنانچه مایل هستید مهارت حل کردن مشکلات و دعوای بین همسرتان را در رابطه زناشویی یاد بگیرید.

با مشاور خانواده روانشناسی  همراز سلام همراه شوید.

لطفا به مثال های ذیل را با دقت و تمرکز فراوان مطالعه کنید :

مریم و ابراهیم ازگفت و گو و بحث دررابطه احساس منفی شدید خود
درمورد مزاحمت خانواده ابراهیم درمواقعی که مریم و ابراهیم تمایل دارندباهم باشند،اجتناب کرده بودند

روز یکشنبه عصر،زن و شوهر برای اولین بار بعد از یک مدت طولانی چند هفته،برای تفریح دونفره بیرون رفته اند.
درمسیر مادر ابراهیمبه موبایل ابراهیم تماس گرفته و چون مدت مکالمه طولانی بود

مریم با ابراهیم شروع به جر و بحث می کند :

مریم:چرابه مادرت اجازه مزاحمت در زندگی مشترک مان رامیدهی،اینم از تفریح نرفته مان

 ابراهیم: عصبانی شده و باحالت تهاجمی به همسرش میگوید:دوباره این داستان راشروع کردی،واسه یکبارکه بیرون میرویم خواهشا غرغر نکن

مریم باحالت آشفته و پریشان:

ماهرموقع قصد گردش و تفریح میکنیم از عمد برنامه شما این است که بامادرت حرف بزنی/

ابراهیم:من رو مسخره کردی یا خودت؟واقعا جالبه!

و یک عصر رمانتیک خراب شد!
حتی به پارک نرسیدند،آنها تمام شب رادرمورد مکالمه ابراهیم بامادرش و اینکه اومزاحم همیشگی زندگی زناشویی شان هست سپری کردند!

این موارد گرچه ممکن است مزاحمت مادر ابراهیم به نظر آید امادرواقع این مسئله است که درذهن مریم جا خوش کرده است

 

چند مسیر وجود دارد تا مریم و ابراهیم بتوانند برای حل تعارض ازآن ها استفاده کنند.

ابراهیم دراین حالت میتواند بگوید:

مادرگلم زمان خوبی برای صحبت کردن نیست یا مثلا نمیتوانم صحبت کنم بعدا با شما تماس میگیرم و یاموارد دیگر…!

حتی اگر ابراهیم نمیدانسته که تماس او و مادرش موجب  و دعوا با مریم میشود آیا باز با او صحبت میکرد

مریم میتوانست باخودش بگوید:

دوباره مادرابراهیم تماس گرفت و تصور میکنم به مادرش بیشتر ازمن اهمیت میدهد!

اما امشب میخواهم یک رابطه عاشقانه باهمسرم داشته باشم بگذار امشب سپری شود

♦ بعدا درمورد آن قضیه باابراهیم صحبت خواهم کرد

مریم:ازاینکه زمان طولانی بامادرت من واقعا عصبانی هستم!

ابراهیم:به نظرت چه کاری میتوانستم بکنم؟!

مریم(نفس عمیقی میکشد):

همسرعزیزم موارد زیادی برای گفت و گووجود دارد اما امشب بحث راهمین جا تموم میکنیم و فردا درمورد آن صحبت خواهیم کرد

عصرامروز رابطه عاشقانه مان راخراب نکنیم لازمه فردا راجبش صحبت کنیم اما الان موقعش نیست√
(گفت و گو رابه آرامش کشاندن)

ابراهیم:

ازاینکه همسرفهمیده ای دارم خدا رو شکر میکنمئو ازاین که میخواهی از تفریح مان لذت ببریم ازت ممنونم!

اگرچه ابراهیم و مریم زمانی ازیکدیگر آزرده خاطر بودند!دونفره تصمیم گرفتند

موضوع فروکش کرده و به تفریح عاشقانه شان ادامه دادند وروزی رمانتیک را سپری کردند

دیدگاه ها بسته شده