چگونه ممکن است همسر خود را دلسرد کنید

دلسرد شدن از عشق دلسردی در زندگی دلسردی زوجین در زندگی زناشویی علت دلسردی زنان علت دلسردی مردان درمان دلسردی

دلسرد شدن از عشق

دلسرد شدن از عشق

چگونه ممکن است همسر خود را دلسرد کنید

مردان و زنان بدون آگاهی از آنچه که برای جنس مخالف مهم است،
نمی دانند چقدر به همسر خود لطمه می زند.

می بینیم که زنان و مردان از روی ناآگاهی به روشی ارتباط برقرار می کنند که نه تنها مفید نیست بلکه همسر را دلسرد می کند.

هنگامی که زنان و مردان نیازهای اولیهی عاطفی مانند رابطه جنسی خویش را ارضا نمی کنند، به راحتی احساسات یکدیگر را جریحه دار می کنند. معمولا زنان نمی دانند روش برقراری ارتباطشان برای مردان متناقض و مضر است. زن میخواهد نسبت به احساسات مرد دقیق باشد اما چون نیازهای اولیه ی عاطفی مرد با وی فرق دارد، نمی تواند آنها را پیش بینی کند.
زن با درک نیازهای عاطفی مرد، به منشا نارضایتی وی واقف تر و دقیق تر می شود. در زیر فهرستی از اشتباهات معمول برقراری ارتباط وجود دارد که زنان در رابطه با نیازهای عاطفی اولیه ی مرد مرتکب می شوند.

اشتباهات رایج زنان در دلسرد شدن از عشق

١. زن سعی می کند با ارائه پیشنهادناخواسته به او در اصلاح رفتارش کمک کند

۲. زن با ابراز عصبانیت یا احساسات منفی سعی می کنند رفتار مرد را زیر نظر بگیرد یا تغییر دهد

(همسر احساسات شدن خوب است، اما نه وقتی که مهار یا تنبیه شوند)

۳ زن به به کاری که مرد انجام می دهد واقف نیست و در مورد آنچه انجام نمی دهد اعتراض می کند.

۴ زن برای اصلاح رفتار مرد به وی می گوید چه کار کند، انگار، وی کودک است .

۵ زن با سؤالات خطابی مانند “چگونه می تونی اینطوری باشی؟” أحساس عصبانیت خود را نشان می دهد.

۶وقتی مرد تصمیم می گیرد یا درکاری پیشقدم می شود،زن او را اصلاح یا انتقاد می کند

چرا مردان عشقی حس نمی کنند یا دچار دلسرد شدن از عشق می شوند

۱ مرد احساس بی عشقی می کند، زیرازن دیگر به او اعتماد ندارد

۲مرد احساس بی عشقی می کند، زیرا زن او را همان طور که هست، نمی پذیرد

۳ مرد حس می کند وجودش اهمیتی ندارد و احساس بی عشقی می کند
زیرا زن از وی قدردانی نمی کند.

۴مرد احساس بی عشقی می کند چرا  که تحسین نمی شود.

۵مرد احساس بی عشقی می کنند زیرا زن او را تایید نمی کند
مرد دیگر حس یک انسان خوب را
ندارد

۶-مرد احساس بی عشقی می کنند زیرا زن او را زن او را دلگرم نمی کند تا کارها را به تنهایی انجام دهد

درست همان گونه که زن از روی ناآگاهی نسبت به نیازهای اولیه ی مرد اشتباه می کند، مرد هم دچار اشتباه می شود. معمولا مردان متوجه نیستند که روش برقراری ارتباط آنها با زنان متناقض و نامحترمانه است. حتی ممکن است مرد متوجه شود همسرش از او ناراضی است اما با اینکه  میداند چرا زن احساس بی عشقی می کند و به چیزی نیاز دارد ، ولی نمی تواند روشش را تغییر دهد.

مرد با درک نیازهای اولیه زن ، می تواند نسبت به نیازهای او دقیق تر شود و محترمانه تر رفتار کند.

 

 

دیدگاه ها بسته شده