نکات روزانه زناشویی

دنیای روانشناسی زندگی زناشویی رابطه زناشویی آموزش همسرداری نکات زناشویی کانال همسرداری

دنیای روانشناسی

دنیای روانشناسی

نکات روزانه زناشویی

پریدن در وسط حرف همسر

شما اگر بگذارید حرف همسرتون تمام بشه و نقطه بگذاره پایان حرفش و شما بعدش شروع به نطق کنید و حرف بزنید، دعواها و کلنجار های زندگی زناشویی تون به نحو زیادی کاهش می یابد و دوست داشتنتون  بیشتر میشه، تنش هاتون کمتر و داد زدن هاتون کمتر میشه

فقط بگذارید همسرتون حرف بزنه تا حرفش تموم بشه و بعدش بگه خوب تو هم حرف بزن.

اگرم تا شروع کردید به حرف زدن بازم حرفتون رو قطع کرد بگذار قطع کنه و وقتی کم آورد و حرفش ته کشید شما شروع کنید به حرف زدن و همینطور…این روش مطمئن تری برای کاهش تنش و پیروزی در مباحثات است. تکرار میکنم با کمتر حرف زدن و وسط حرف همسرتون نپریدن، بهتر می توانید اون رو قانع کنید و تسلیم کنید، تا بخواهید دائما بین حرفش صغری و کبری بچینید. ما در روابط زناشویی دائما فراموش میکنیم هدفمون قانع کردن طرف مقابله نه جنگیدن و شکست دادن او…با پریدن وسط حرفش فقط اون رو عصبانی تر می کنیم، همین/

در روابط زناشویی دوستی و عشق را باید پرورش داد و نگهداری کرد، روابط زناشویی مثل روابط دوست دختری- پسری نیست، نیاز به مراقبت و تکنیک و تغیر رفتار دارد

همه خیانت می کنند.

همه خیانت میکنند به شرطی که شرایطش جور بشه/حتی شما/خیلی تعجب نکن و دنیات بهم نریزه از خیانت همسرت/.
فقط بیشتر مواظب خودت باش و از شرایط نامناسب فرار کن و برای عاقبت به خیری خود دعا کن/.
تو بیشتر مسئول خودت هستی/.
تو برای نگهبانی همسرت مبعوث نشدی/.
شاد باشید و رابطه خود را با همسرت عمق ببخش

مردهایی که همیشه،می‌خواهند خواسته‌ خود را با زورگويي و بدون گرفتن توافق همسرانشان به کرسی بنشانند،

پس ازمدت کمی همسرانشان را دچار بیماری‌های روان تنی یا افسردگی می‌کنند

دیدگاه ها بسته شده