دوست دختر داشتن نوجوانان یا عاشقانه های نوجوانی

دوست دختر رشد نوجوان همسر دوست دختر یاب روانشناسی نوجوان

دوست دختر

دوست دختر

عاشقانه های نوجوانی

همیشه گرایش به جنس مخالف و حتی تمایل به برقراری رابطه با دوست دختر و پیشنهاد دوستی بخشی از فرآیند رشد نوجوان است.

آنچه در نوجوانان قابل اهمیت  می باشد این است که:
این گرایش جذب به سمت جنس مخالف  و داشتن دوست دختر در نوجوان در هر حال ایجاد می شود

لذا نوجوانان در این زمینه خاص نیازمند درک  بالا ، راهنمایی و توصیه والدین خود هستند؛

 

اما این نکته را به یاد داشته باشید که این راهنمایی ها باید قبل از ایجاد کشش بین نوجوانتان

و ازاین دست تعلقات خاطر به نوجوان ارائه شود نه بعد از آن

(به قولی نوش داری بعد از مرگ سهراب نباشه)?

 

✏️ شما و همسرتان باید در مورد قوانینی و مواردی که در زمینه رابطه با جنس مخالف وجود دارد، با یک دیگر به  اتفاق نظر برسید.

 

✏️ اگر نوجوان شما با نظر شما مخالف یا مخالفت می کند.
به عنوان یک دوست صمیمی به حرفهای نوجوانتان گوش دهید
و برای او با تن ملایم شرح  و توضیح دهید که چرا شما عقیده دارید
دوستی با جنس مخالف در این سن برای او مفید نیست بلکه برای او مضر است.

 

✏️ از قبل با همسرتان تصمیم بگیرید که اگر نوجوانتان خط مشی ها را بر هم زد، چگونه با او رفتار خواهید کرد؟

 

✏️ والدین در اتخاذ تصمیمات تربیتی  معمولا با یکدیگر اختلاف نظر دارند

لذا اگر شرایط جامعه و محیط شکل خاصی یافته دلیلی ندارد که شما بخواهید از اصول و ارزش های خود تخطی کنید.

 

✏️ اگر تمایل دارید فرزندتان در ارتباط با جنس مخالف حریم ها را رعایت کند، خودتان هم در این ارتباطات محتاط بوده و درست رفتار کنید.

 

✏️ والد غیر همجنس می تواند با افزایش ارتباط عاطفی خود با فرزندش نقش یک جایگزین خوب را ایفا کرده و مانع از ایجاد این دست دوستی ها شود(مثل رابطه عاطفی پدر با دختر یا مادر با پسر)

دیدگاه ها بسته شده