رمز گوشی و شکنجه دائمی

رمز گوشی یافتن رمز گوشی یافتن رمزگوشی شکنجه همسر همراز سلام روانشناسی

رمز گوشی

رمز گوشی

رمز گوشی و شکنجه دائمی

اگر می خواهی خانمت رو یک شکنجه دائمی و عذاب مداوم بدی و سیستم روحیش و دوره های قاعدگیش رو بهم بریزی
و همیشه در حول و ولا قرارش بدی و از خواب و خوراک و زندگی بیاندازیش و زود پیرش بکنی،
کافیه که دائما سرت توی گوشیت باشه و توی این گروه و اون گروه باشی و مدام چت کنی
و اجازه ندی که خانمت ببینه با کی چت میکنی و برای گوشیت رمز بگذاری و بهش بگی که گوشیت یک وسیله شخصیه.

…و وقتی خانمت اعتراض میکنه و بحث و دعوا راه می اندازه،
یا غلدربازی و سرو صدا راه بیاندازی که خفه بشه و یا روباه گونه و گرگ صفت بهش بگی که: تو رو بیشتر از همه دوستت دارم، بعد از این همه مدت هنوز منو نشناختی؟. ازت ناراحت شدم، اجازه نداری به من شک کنی، از دستت ناراحت شدم، برو یه فکری به حال خودت و افکارت بکن، مگه چیزی توی زندگی برات کم گذاشتم؟….،

آقایی می گفت توی هر چیزی به خانمم گیر میدم تا بتونم توی چیزهای بزرگ جلوش بگیرم،
اما همیشه باهاش درگیرم و خسته شدم.

اما من گفتم: این دقیقا برعکس جواب میده و توی کارهای بزرگ هم به مرور جلویت می ایسته،
به نظرم شما توی چیزهای کوچیک آزادش بگذار و باهاش درگیر نشو و قدرت و شانیت خودت رو حفظ کن
و آرامش و بزرگی خودت رو نشون بده، اما در برابر خط قرمزهات محکم بایست

همانطور که قبلاً گفتم به نظر من: در روابط زن و شوهری گوشی یک وسیله شخصی نیست و همسرت باید همیشه اجازه داشته باشه هر وقت که خواست و به هر میزان که خواست گوشیت رو چک بکنه و تو هم حق هیچ گونه اعتراض و اخم و ادا درآوردن را نداری. اگر خرده شیشه ای نداری و ریگی به کفشت نیست؛ بگو یا علی

دیدگاه ها بسته شده