نکات زناشویی مشاور خانواده همرازسلام

زندگی مشترک به سبک همراز سلام نکات زناشویی زندگی زن و شوهر روانشناسی همراز سلام مشاور خانواده روانشناس ومشاور خانواده

زندگی مشترک به سبک همراز سلام

زندگی مشترک به سبک همراز سلام

نکات زناشویی مشاور خانواده همرازسلام :

ﻓﯿﻠﻢ چند روز ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺟﻠﻮﯼ ﺧﻮﺩﺗﺎﻥ، ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﻣﯽﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍ ﺟﻠﻮﯼ ﻫﻤﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪ؟

ﺑﺎ تربیت ﻓﺮﺯﻧﺪﻡ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﮐﺮﺩﻡ، ﺑﺎ ﻣﺎﺩﺭﻡ و با همسرم ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﺯﺩﻡ؟

ﺍﮔﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺍﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺭﺍ ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺘﯽ !

ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺍﺯ ﺗﻘﻮﺍﺳﺖ، یعنی ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻋﻤﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﺳﺮﺕ ﺑﮕﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﺑروي ﺑﺎﺯﺍﺭ،
ﺩﻭﺭﯼ ﺑﺰﻧﯽ ﻭ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﻧﺸﻮﯼ

فاصله گرفتن

اگر همسرت رو مرتبا سرزنش کنی و حقیر بداری،
همسرت برای محافظت از خودش و جلوگیری از فروپاشی خودش چند کار ممکنه بکنه.

۱⃣از تو فاصله بگیره و نفرت پیدا کنه و از همه چیز شما حتی رنگ و بوی شما هم نفرت پیدا کنه

۲⃣یا اینکه یک دیواری از نشنیدن و ندیدن بدور خودش بکشه و خودش رو به مرور پوست کلفت تر کنه و برای محافظت از روان خودش تلاش کنه بی خیال تر بشه.

۳یا برای محافظت از جسم و روان خودش، خودش رو متقاعد کنه که شما انسان فرومایه و کوچک و حقیر هستی و توهین و تحقیر شنیدن از یک انسان حقیر و پست و کوچک اهمیتی نداره.

۴⃣یا ترکیبی از موارد فوق و وابسته شدن به چیزهای دیگر تا غم با شما بودن را بهتر تحمل کنه

دعوای زن و شوهر

هیچ چیز ارزش بهم ریختن جو آرامش خونه رو نداره، نه درس بچه ها،نه تقسیم کار و نه طرفداری از خانواده های همدیگر. خانه های خود را از جهنم تنش دایمی نجات بدید. با تنش عمرها کوتاه، هوش و حواس بچه ها کاهش، تمرکز همه ناقص و پراکنده، فراموشی زیاد، مصرف قرص های سردرد فراوان….و بچه ها ناموفق در کنکور سراسری، به خودتون و خانواده هاتون رحم کنید
عمری سرزش و انتقاد کردی و غر زدی، چند روزی هم فقط تشویق و تایید و همراهی و همدلی را امتحان کن،حداقل یک هفته مداوم بدون هیچ گونه انتقادی و سرزنش و نصیحتی

 

دیدگاه ها بسته شده