واکنش والدین در پاسخ به سؤالات جنسی کودکان ؟؟

آموزش جنسی کودکان روانشناسی کودک سؤالات جنسی کودکان مسائل جنسی کودکان مشاور کودک

سؤالات جنسی کودکان

سؤالات جنسی کودکان

والدین در پاسخ به سؤالات جنسی کودکان چه واکنش هایی نشان می دهند؟!

۱- هیچ گونه اطلاعاتی به فرزندشان نمی دهند:

گاهی اوقات والدین در محیط منزل با خشونت رفتار می کنند و فضای وحشت انگیزی به وجود می آورند که کودک جرأت نمی کند درباردی مسائل جنسی سؤال نماید

و اگر هم سؤال کند با پاسخ تند آنها مثل: “خفه شو بچهی بی تربیت، برو گم شو بچه ی پر رو، دیگه از این حرف ها نزنی ها

مواجه می شود و احساس شرم و گناه می کند.

وقتی کودک پاسخ سوالات ساده ی خود را دریافت نکند، کنجکاویها و احساس نیاز به پاسخ در او سرکوب می شود
و مسائل جنسی برای او تبدیل به دنیای وهم آلود، پر رمز و راز و همراه با شرم و گناه و گاه عقده میشود

که مشخص نیست در بزرگسالی به چه شکلی بروز نماید
یا برای دریافت پاسخ مجبور می شوند به منابع خطرناک مثل دوستان ناباب و فیلم های تا جور رجوع کند.

۲-اطلاعات کم و غلط به فرزندشان می دهند:

برخی والدین از سؤالات بی امان و بیشمار فرزندشان به تنگ می آیند و چون نمی دانند چه پاسخی به آنها بدهند،
متوسل به دروغ گویی می شوند و اطلاعات نادرست و تحریف شده به فرزندانشان می دهند.

مثلا در پاسخ به سؤال “من چه جوری به دنیا آمدم؟”

می گویند: “آقا کلاغه تو را از آسمان به منزل ما انداخت” یا “تو را از مغازه خریدیم”

چون کودکان بعدا متوجه حقیقت می شوند، اعتمادشان به والدین کم می شود.

۳- اطلاعات بسیار زیاد به فرزندشان می دهند:

بعضی والدین که فکر می کنند خیلی مدرن و امروزی هستند،
تصورشان بر این است که مسائل جنسی را یک جا، بدون پرده پوشی و خیلی واضح و باز، به فرزندشان منتقل کنند.

در صورتی که سؤالات کوتاه و مختصر کودکان پاسخهای خیلی کوتاه و مفید والدین را می طلبد
چرا کودک هضم بعضی مسائل را به دلیل نداشتن تفکر انتزاعی ندارد.

۴- پاسخ های مناسب و آموزش های صحیح به فرزندشان می دهند:

این والدین وقت و انرژی لازم را جهت تربیت درست کودک شان به کار می برند. کتاب های متعدد تربیتی می خوانند، در کلاسهای آموزشی شرکت می کنند و فرزندانشان به آنها اعتماد دارند هر زمان که سؤالی به ذهنشان رسید بدون پرده پوشی، احساس ترس و شرم آن را از پدر و مادر خود می پرسند.

دیدگاه ها بسته شده