سلطه گری در زندگی زناشویی

سلطه گری زندگی زناشویی زناشویی آموزش آموزش مسائل زناشویی تلگرام دعوای زناشویی زندگی زناشویی

سلطه گری زندگی زناشویی

سلطه گری زندگی زناشویی

سلطه گری در زندگی زناشویی

فرض کنیم شما یه مرد خوش تیپ و خوش چهره ای هستی،

که شما مدرک داری،پول داری و فکر و خیال میکنی که خیلی از دختران مجرد از خداشون بوده بیان زن تو بشن،

اما  بلافاصله بعد از اینکه ازدواج کردی تصور می کنی یه زن ضعیف داری که  به خیال تان فکر میکنی همسرت خیلی خوشبخته،

اکنون میگویم که اگر بر این خانمت در زندگی زناشویی سلطه گری کردی،

اگر حس کرد که بر  شریک زندگیت منت میگذاری که در کنارش هستی و شوهرش هستی،

اگر او را در منزل خود همسرت را خار و کوچک داری و با کوچکترین اشتباه از جانب همسرت به او حمله ور شوی

و مانند غلام و برده حلقه به گوش  با او رفتار کنی و مجبورش می کنی که کفش هایت را واکس بزند و گردگیری کند

(با تهدید روزانه نه با عشق و علاقه)،

مطمن باش این خانم در رابطه زناشویی ، دچار افسردگی و غم می شود

و احساس بدبختی میکند و از تو فاصله میگیرید.

آنوقت در تصوراتت حس میکنی همه چیز  دز زندگی زناشویی تان خوب است و زنت باید راضی و خوشحال باشد،

اما نمیدانی که همسرت  بشدت ناراضی است و غمگین و اگر راه فراری داشته باشد

در می رود و از تو نفرت به دل میگیرد و به دیگران پناهنده میشود.

این زن، رزق و روزی شما از طرف پروردگار سبحان بوده است، از امانت خدا مراقبت کنید و ستون و تکیه گاه خانمتان باشید نه منبع ترس و اضطراب و نگرانی برای او. به طوری که اگر از در خانه وارد شوید دچار استرس بشود و با دیدن لباس و پیرهن شما در اتاق دچار اضطراب و نفرت وکراهت شود و در نهایت بگوید به بوی بدنش هم حساسیت پیدا کردم

دیدگاه ها بسته شده