چهار حرکت رفتاری مهم برای شناختن شخصیت درونی نامزدتان

شناخت رفتاری نامزد نامزد شناسی ازدواج موفق طلاق همراز سلام خواستگار خواستگار ندارم

شناخت رفتاری نامزد

شناخت رفتاری نامزد

چهار حرکت رفتاری مهم برای شناختن شخصیت درونی نامزدتان

۱⃣ اگر مشاهده کردید نامزد شما در مقابل پدر و مادرش(والدین خود )تسلیم مطلق است، از خود هیچ اختیاری ندارد و حتی توصیه های غیرمنطقی و غیر اصولی  آنها را می پذیرد، کمی در انتخاب خود تردید کنید.

۲⃣اگر مشاهده کردید برای نامزدتان مسائلی مثل شیوه برگزاری مراسم عروسی به طور #افراطی مهم تر از خود رابطه است، آن را به عنوان یک نشانه منفی در نظر بگیرید.

۳⃣ اگر نامزد شما با شما بسیار مهربان است، اما در حین رانندگی یا در تعاملات روزمره در کوچه و خیابان با مردم #خشونت می کند، یقین داشته باشید که پس از سپری شدن دوران شیرین اولیه رابطه، خشونت علیه شما را هم آغاز خواهد کرد.

۴⃣ آدم ها در دوره نامزدی تلاش می کنند که بهترین حالت رفتاری خود را بروز بدهند. اگر قسمت عمده دوره نامزدی شما به #بحث و تلخ کامی می گذرد، این نشانه بسیار بدی از یک زندگی دردناک خواهد بود.

 

همیشه قبل از ازدواج به موارد ذیل دقت کنید

 

آيـا بنده وكيلم شما را به عقد دائمىِ آقای / خانم ….؟

و بعد از اینکه چند بار عروس خانم مشغول چيدن گل و آوردن گلاب شد.

بالاخره با ناز و کرشمه و با اجازه ى بزرگتر ها  زیباترین بله شان را مى گويند
و به اصطلاح خودشان تازه مى روند قاطىِ مُرغها..!

امّا از همرازسلام به شما نصيحت که  :
هرگز بى عشق تن به وصلت و بله دادن ندهيد
كه عاقبت اين عمل خطرناک تر از داعش برایتان می شود

 

بى عشق ، بی علاقه و دوست داشتن یکدیگر هرگز ازدواج نكنيد كه به آمار طلاق اضافه می کنید

بى عشق ،  ازدواج نكنيد كه ريشه ى تجاوز و خيانت بخُشكد!

بى عشق ،ازدواج نكنيد كه با رویت و ديدن دوست مجرد خود نگوييد
اگر عقل الانم را داشتم ازدواج #نمیكردم!

?فقط و خواهشا،براى رفع #تكليف دامن به اين فاجعه نزنيد..!!

دیدگاه ها بسته شده