چگونه مرد را به گوش کردن ترغیب کنیم

طرز صحبت با مردان چگونه مرد را به گوش کردن ترغیب کنیم چگونه با مردان رفتار کنیم که عاشقمان شوند روانشناسی رفتار با آقایان طرز رفتار با مردان

طرز صحبت با مردان

طرز صحبت با مردان

چگونه مرد را به گوش کردن ترغیب کنیم

یک روش همسرم این است که به سادگی از من می خواهد به او گوش دهم. او می گوید:

«اوه، خیلی خوشحالم که تو در خانه ای. من چنین روزی داشته ام.
آیا فرصت خوبی است که راجع به آن صحبت کنیم؟

(مکث می کند) لازم نیست چیزی بگویی.

(کمی مکث می کند) مطمئنم فقط اگر بتوانم در موردش حرف بزنم، احساس بهتری پیدا می کنم.»

با دعوت من به این روش برای گوش کردن، در واقع به آنچه می خواهد (فرصتی برای شاد کردن خودش)
و به آنچه بیشتر نیاز دارد (فرصتی برای صحبت کردن، ابراز احساسانش و پروراندن روحیه ی زنانه اش می رسد.

 

زمانی که زنان همسران خویش را برای پشتیبانی از خودشان حمایت می کنند، هر دو طرف راضی می شوند.

سرانجام با تمرین، گوش سپردن از روی همفکری برای مرد آسان می شود.

شگفت این که، حداکثر چیزی که زنان از مردان می خواهند، با حداقل تلاش برآورده می شود.

طرز صحبت با مردان :

هرچند یک شرط لازم و جدید برای مردان در برقراری ارتباط، گوش سپردن با این روش خاص است،
استعدادی است که برای کسب آن هزاران سال وقت صرف کرده ایم.

از آنجا که وظیفه ی اصلی شکارچی قدیمی، نظاره کردن و گوش سپردن در سکوت بود، مردان در این مورد مستعد شدند

هنگامی که مرد، مهارت استفاده از این استعداد دیرینه را برای گوش دادن به همسرش کسب کند،
می تواند توجهی خاص و متمرکز به همسرش کند، طوری که وی بی نهایت احساس رضایت کند.

هنر گوش کردن و طرز صحبت با مردان

هنر گوش کردن به معنای حل مشکلات یا ارائه مشاوره روانشناسی نیست.
برعکس، هدف شنونده ی مرد باید کمک به همسرش باشد
تا تعادل روحی زنانه و مردانه ی خویش را بازیابد.

این دستورالعمل جدید هدف مرد را مشخص می کند، بنابراین، وی را هدایت می نماید تا نظاره کند و با همفکری دلخواه زن (و نه راه حل به وی گوش دهد.
مرد برای توسعه ی مهارت گوش دادن، باید درک کند وقتی همسرش آشفته است و به نظر می رسد دنبال راه حلی برای مشکلاتش است، فقط به این دلیل است که هنوز با روحیه ی مردانه اش کار می کند. در صورتی که زن نسبت به این راه حل ها واکنشی نشان ندهد، مرد در کشف روحیه زنانه ی همسرش به وی کمک می کند؛ در نهایت زن احساس بهتری پیدا می نماید. مردان به راحتی تصور می کنند اگر به همسران خود راه حل ارائه کنند، آنها احساس بهتری خواهند یافت .

به خاطر سپردن این موضوع به ویژه زمانی مفید است که مرد حس می کند همسرش از دست او ناراحت است. توجیح این که زن نباید از دست همسرش ناراحت باشد، فقط مسأله را بدتر می کند. هر چند ممکن است مرد به طرقی زن را ناامید کند، باید به خاطر بسپارد اعتراض اصلی زن این است که به او به عنوان یک زن، گوش داده نشده و حمایت نشده است. پس از آن، زن آماده و مشتاق است به نحوی که شایسته ی همسرش است، از او قدرشناسی و سپاسگزاری کند.

دیدگاه ها بسته شده