زنها از عشق ورزی ذلیلانه مردان متنفرند

عشق و عاشقی ذلیلانه زناشویی همسرداری روش عاشق شدن چگونه عاشق شویم همسریابی

عشق و عاشقی ذلیلانه

عشق و عاشقی ذلیلانه

زنها از عشق ورزی ذلیلانه مردان متنفرند.

زنها مردهای جسبناک و پیله که در عشق و عشق ورزی، خود را حقیر و کوچک می کنند را دوست ندارند.

زنها مردهایی که خود را در عشقشان خرد می کند را دوست ندارند،
مردانی که برای یک زن می میرند و مردنشان را جار میزنند را دوست ندارند.

زنها به مرور از مردهایی که اظهار عشق شدید و خوارگونه و ملتمسانه می کنند را دوست ندارند و به مرور از آنها دور می شوند.

اگر خانمت را دوست داری خود را جلوی او به نشانه عشق خوار و کوچک و ذلیل و نیازمند
کاسه به دست نشان نده که هر لحظه خانمت از تو فاصله می گیرد.

این از ویژگی عشق خانمهاست.

آنها عاشق ذلیل و ضعیفی که مدام میگویند دوستت دارم و برایت بمیرم و آه که تو چه عظمتی داری را نمی خواهند،

زنها مردان قویی می خواهند که ابهت مردی و مردانگی و بزرگی داشته باشد تا به او تکیه بزنند،

نه اینکه مردی داشته باشند که او را بپرستد و به پایش بیفتد و اظهار عجز و نیاز و توجه و عشق زن باشد و گدایی عشق معشوقش کند، نه بر عکس،

زنها چنین مردانی را دوست ندارند، آنها فقط مرد را دوست دارند.

همیشه در برابر زنت حرکات و رفتار مردانه داشته باش و بهش بگو دوستت دارم،
اما نه هر لحظه و مداوم و خوارگونه و نه اینکه ذلیلانه گدایی عشق اولعئ  را بکنی که خانمت از تو فاصله خواهد گرفت

لایق احترام هم باید باشید.

اینکه همسرت بهتره که بهت احترام بگذاره، خیلی خوبه و عالیه،
اما باید یه کاری هم بکنی که تو هم لایق احترام باشی و به زور و تهدید و التماس و قهر و آشتی نخواهی بهت احترام بگذاره.

اینکه مودب باشی، لباس مرتب بپوشی و شیک و وارسته باشی و معطر باشی،
جک و طنز رو از حد نگذرونی، توهین نکنی، به وظایف زن بودن و مرد بودن خودت خوب عمل کنی
و کلی چیزهای دیگه، در واقع داری احترام خودت رو بالا می بری و خودت رو لایق محترم بودن و احترام دیگران میکنی.
نمیشه که لایق احترام نباشی و دائما فشار بیاری به همسرت که احترامم بگذار.
تا یه حدی بتونه احترام بگذار و فیلم بیاد،
اما کم میاره و نمیتونه اونجوری که تو می خواهی پیش بره و بهت احترام بگذاره

دیدگاه ها بسته شده