آیا عشق کافی است؟؟

عشق کافی است انواع عشق تست عاشق شدن عاشق شدن ولنتاین عشق یک طرفه

عشق کافی است

عشق کافی است

بودن_و_عشق?

❣️فرض که من کسی را دوست دارم

❣️آیا صرفا به خاطر یگانگی آن دیگری است که دوستش دارم؟

❣️آیا من عاشق تو هستم فقط به خاطر  بخاطر کسی که  خودت هستی نه پشتبانه زیبایی و پولت؟

❣️آیا من عاشق توام بخاطر طبیعت زیبای وجود تو یا زیبایی ظاهری ات یا استعدادت؟

❣️آیا ما عاشق خود افراد می شویم یا عاشق چیزی در مورد داشتنی های افراد؟

❣️فرق میان چه چیزی و چه کسی دل را دچار وسوسه دوگانگی می کند می گویند عشق دل و وجود انسان را تکان می دهد.

❣️آیا دل من از عشق کسی که کاملا یگانه است به طپش می افتد و می لرزد؟ یا عاشق روش و کارهایی آن یک نفر هستم؟

❣️از طرف دیگر وقتی پی میبریم که دیگری به عشق واقعی ما را  نمی نهد و درک نمی کند  عشق می میرد

پس در هنگامه مرگ، عشق ما دست از رها کردن و دوست داشتن می کشیم نه فقط  بخاطر وجود دیگری بلکه بخاطر این چنین و آن چنان بودن دیگری
این سر گذشت و سرمشق عشق است، هسته ی و وجود عشق بین چه چیزی و چه کسی تقسیم میشود

❣️بودن ، ماندن ، خواستن چیست اولین سوال فلسفه است

❣️سوال بودن، ماندن ، خواستن به نوبه ی خود همیشه بین چه چیزی و چه کسی تقسیم شده است

❣️آیا ” بودن،ماندن و خواستن”  کسی است یا چیزی؟

هر کس و شخصی  که عاشق می شود
دو حالت دارد
یا عاشق است
یا دیگر عاشق نیست
در این تقسیم بندی ، عشق بین چه چیزی و چه کسی گرفتار است

❣️همه می خواهند به راستی و یگانگی عاشق باشند اما می بینند که آن دیگری تمام مشخصات خصوصیات و ظواهری که یک فرد را واجد دوست داشتن می کنند ندارد
?بنابر این فرق میان “چه چیزی وچه کسی” وفاداری را تهدید می کند .?

دیدگاه ها بسته شده