عوامل و دلایل خیانت همسران

عوامل خیانت همسر خیانت خیانت همسر خیانت زن خیانت مرد خیانت زناشویی انواع خیانت زناشویی

عوامل خیانت همسر

عوامل خیانت همسر

از عوامل و دلایل خیانت همسران:

سرویس دادن اضافی در روابط زناشویی

(در هر نوع رابطه ای چه رابطه دوستانه یا رابطه زناشویی و چه در رابطه جنسی که در عرف تحت عنوان مردسالاری یا زن ذلیلی شناخته شود)

 

? از سر مــحبت افــراطی و بیش از حد عشق دادن یک طرفه ! “قـــربانـــی” روابط نباشید …

? سرویس و خدمت دادن (متفــاوت از لطــف) به دیگران، دو توقع نابجا و غیر ضروری ایجاد می‌کند:

 

۱⃣ تبديل سرويس به “وظيفه و تعهد ” و “توقعِ تداوم خدمات” از سوی ديگران.

 

۲⃣ توقع دريافت پاسخ  مثبت در فرد سرويس دهنده.

 

به عبارت ديگر آنچه در ذهن و دیدگاه ديگران نقش می‌بندد،

بدین روش  است که سرويس‌دهنده دارد به وظايف خود عمل می‌کند! و آنچه در ذهن سرويس‌دهنده وجود دارد، اين است که من دارم لطف  و مساعدت می‌کنم و بايد پاسخی خوب و مناسب خود دريافت کنم.

 

?زمانی که سرويس‌ها به وظيفه یا به نوعی به اجبار تبديل می‌شوند،

زمان و انرژیِ بسيار زيادی از فرد سرويس‌دهنده می‌گيرند، به همين دليل هم در بلند مدت، فرد خسته می‌شود.

در اين زمان، فرد سرويس‌دهنده از يک سو از اين‌که ديگران پاسخ مناسب خدمات و محبت های  او را نمی‌دهند از آنها عصبانی می‌شود و به دليل قدرناشناسی و دلخور بودن از آنها، کناره‌گيری می‌کند؛ از سوی ديگر، خودش را به خاطر سرويس دادن به يک مشت آدم قدرنشناس سرزنش می‌کند.

 

? کناره‌گيری و خودسرزنشی، روابط فرد را به خودش و ديگران تخريب و ویران می‌کند. البته قصه و داستان از اينجا دراماتيک‌تر هم می‌شود: از آنجايی که پشت پرده سرويس دادن‌ها، ترس از طرد شدن، مورد تأييد نبودن، دوست‌نداشتنی به نظر آمدن و … قرار دارد، فرد سرويس‌دهنده پس از مدتی کلنجار، به بهانه‌های خود فريبنده‌ای،

? دوباره (در همان روابط يا روابط جديد) شروع به سرويس دادن می‌کند و اين دور باطل، متأسفانه تکرار می‌شود …

دیدگاه ها بسته شده