هشت راهکار برای پیشگیری از نارضایتی جنسی

هشت راهکار برای پیشگیری از نارضایتی جنسی:

 

به نظر می رسد که اغلب مردان و زنان، چند ماه بعد از ازدواج، با کاهش تدریجی رضایت از روابط جنسی خود روبرو می شوند. آیا این افت تدریجی قابل اجتناب است؟ راهکارهای زیر به شما در پیشگیری از نارضایتی جنسی کمک می کند:

۱- عصبانیت و خشم خود را در رابطه طولانی نکنید.

۲- از رابطه جنسی به عنوان ابزار مجازات و تنبیه یکدیگر استفاده نکنید.

۳- به برآوردن نیازهای همدیگر به رغم مشکلات زندگی،اهمیت دهید.

۴- قبل از مقاربت رفتارهای عاطفی تشدید کننده میل جنسی را شروع کنید.

۵- به روابط جنسی خود تنوع دهید.

۶- رضایت جنسی را در همه جا تجربه کنید.

۷- در هنگام مقاربت جنسی از من کودکی تان بهره ببرید.

۸- جذابیت، آراستگی و تناسب اندامتان را جدی بگیرید.

 

با همراز سلام : آرامش را به زندگیتان هدیه کنید

عضویت درموسسه روانشناسی همراز سلام:

@hamrazsalam

دیدگاه ها بسته شده