فرسودگی زناشویی

اختلاف در زندگی زناشویی رابطه جنسی رابطه جنسی قبل از خواستگاری زندگی زناشویی فرسودگی زناشویی نیاز جنسی

فرسودگی زناشویی

فرسودگی زناشویی

فرسودگی زناشویی یا خستگی یا کسالت
و از پا افتادگی رابطه زوجین می باشد

کسانی که دارای فرسودگی زناشویی هستند معمولا دارای نشانه هایی هستند

الف -آزرده خاطر هستند

ب-دلسرد هستند

در فرسودگی زناشویی فرد علاقه ندارد برای حل معظلات و مشکلات زندگی خود قدمی بر دارد

تصور می کنند که دیگر نقطه امید و راهکاری برای زندگی شان وجود ندارد

معمولا این اشخاص افراد ناراحتی هستند و زندگی شان را بی ارزش واغلب  افسرده می باشند

حتی اگر نیروی کمی در وجود آنها باقی مانده باشد آن نیرو را صرف خودشان ، کار یا فرزندان شان خواهند کرد

به ایجاد هیچ گونه تغییر یا تحول یا عوض کردن رابطه شان هیچ امیدی ندارند

و احساس می کنند برای هرگونه تغییری در رابطه زناشویی شان تنها می باشند

معمولا فرسودگی زناشویی خودش را به سه شکل یا به سه روش نشان می دهد

۱-جسمی

۲-عاطفی

۳-به صورت روانی

۱-فرسودگی زناشویی جسمی :

فرسودگی اگر به صورت جسمی باشد معمولا به صورت خستگی مفرط و مزمن خودش را نشان می دهد ، فرسودگی جسمی به صورت خواب  یا استراحت برطرف نخواهد شد

این افراد معمولا شبها دچار کابوس های شبانه می شوند  و اکثر اوقات برای اینکه بتوانند خواب راحت و مناسبی داشته باشند مجبور به استفاده از قرص های خواب آور می شوند.

بعد از بیدار شدن  به آنها حالت خستگی ، کسالت و بی حالی دست می دهد. دچار سردرد های شدید مزمن و یا درد های شکمی ،کمر درد و پا درد  خواهند شد.

هیچ یک از عوارض نامبرده شده دلیل جسمانی نبوده بلکه مشکلات روان تنی می باشند.

معمولا این افراد مستعد ابتلا به انواع بیماری ها هستند مثلا سرما خوردگی ، پور خوری یا کم خوری زیاد دارند.

۲-فرسودگی زناشویی به صورت عاطفی :

معمولا از نشانه های آن می توان به کمبود اشتیاق یا انگیزه در زندگی نام برد. رضایت از زندگی زناشویی خود نداشته و هیجانات نیاز جنسی فرد کاهش پیدا می کند.

در فرسودگی عاطفی شخص احساس می کند هرچقدر تلاش در زندگی شخصی خود می کنند اما نتیجه دلخواه خود را از زندگی بدست نمی آورد

در  فرسودگی عاطفی  شخص زود خشمگین و عصبانی می شود و احساس می کند که از  زندگی زناشویی خود لذت نمی برند

۳-فرسودگی زناشویی به صورت روانی :

از عوارض این نوع فرسودگی فرد احساس خود باوری داشته و یک نوع حس منفی نگری به رابطه جنسی و زناشویی دارد

دسته سوم منفی گری شدیدی در زندگی به خصوص به شریک زندگی خود دارد.

در واقع اگر فرسودگی به صورت روانی باشد شخص احساس درماندگی و ناامیدی شدیدی می کند

دیدگاه ها بسته شده