چرا خيلي ها ديگر فيلم و عكس عقد و عروسي خويش را نگاه نمي كنند

فیلم عروسی زندگی زناشویی طلاق مراسم عروسی آموزش روابط زناشویی با فیلم رایگان مشاورخانواده

فیلم عروسی

فیلم عروسی

چرا خيلي ها ديگر فيلم و عكس عقد و عروسي خويش را نگاه نمي كنند؟

زن و شوهرهاي فراواني هستند كه مشكلات و تعارضات دوره نامزدي و عقد و عروسي را تا سالهاي دور ازدواج يدك مي كشند و چه بسا خود همان مشكلات منشا تلخكامي هاي بعدي و فسرده شدن زودهنگام ماه عسل و بهار روزهاي خوش زناشويي ست.

فیلم عروسی:
يكي از اين مشكلات خواسته هاي متفاوت و گاه تمام متضاد دو خانواده در اجراي مراسم ، گاه مراسم هاي ازدواج است. اينكه بله برون شامل چه كساني باشد؟ نامزدي تا عقد چه مدت طول بكشد؟ عقد بر عهده كي و عروسي در كجا و چگونه برگزار شود؟ و … منشا اختلافات بزرگترهاي زوج جوان ست.

هر چند برگزاري مراسم ازدواج عقد يا عروسي مورد تأكيد مشاوران خانواده است .چرا كه داراي كاركردهاي خوب اجتماعي عاطفي ارتباطي است. آشنايي خانواده هاي طرفين با هم و فراهم كردن خاطري شاد براي متعلقان امري پسنديده است .

در واقع حضور افراد در مراسم رسميت بخشيدن به يك رابطه و تأييد ازدواج از منظر اجتماعي است.

از جمله يكي از مواردي كه در جوامع شرقي طلاق را امري مذموم مي پندارند، مسئله افكار عمومي است.

هنگامي زوجي در حضور ٣٠٠ نفر قراردادي را امضا مي كنند
در واقع عقد معامله اي با حضور شاهداني زيادست
كه فسخ آن تا حد زيادي تحت تاثير فشار افكار عمومي است.

با اين وجود خود مراسم عقد يا عروسي صرفا پلي براي رفتن و شروع كردن زندگي در سرزمين جديد زناشويي است و منطقي نيست كه زوجين به جاي ترسيم نقشه زندگي زناشويي خويش و برنامه ريزي براي روزهاي با هم بودن تماما بر شرايط و شيوه گذشتن از پلي كوتاه تمركز كنند.

گاه شرايط و رفتارهاي منتاقض و سخت دو خانواده آن چنان زوج جوان را در هم مي فشرد
فرداي روز ازدواج آنها بسان دو غريبه با خاطراتي ناخوشايند از خانواده دو طرف،طي طريق مي كنند.

تجارب درماني راقم اين يادداشت بر آن است سخت گيري هاي طرفين
بويژه خانواده دختر شروع رفتارهاي مقاوم و گاه خصمانه داماد با خانواده عروس است
و همچنين در موارد زيادي عدم رغبت عروس به خانواده داماد به مشكلات دوره عقد و عروسي بر مي گردد

مشاوران خانواده به والدين توصيه مي كنند اگر چنانچه باور دارند دختر يا پسر آنها در شرايط و آمادگي براي ازدواج قرار دارد به تصميم هاي فرزندان خويش در زمينه امورات نامزدي و عقد و خريد و… ارج نهند و مرزهاي شخصي و اجتماعي زوج را محتشم شمارند و سعي كنند در برخورد با خانواده طرف ديگر نظرات و خواسته هاي آنان را در فضايي محترمانه و قابل گفت و گو مودر نظر قرار دهند و مراسم هاي ازدواج را عرصه زور آزمايي و تثبيت تحكم و نظر خانواده خويش قرار ندهند و پدران و مادران و عروس و داماد باور داشته باشند كه گربه را دم حجله گشتن از اساس اشتباه است . چرا كه ورود به ازدواج با چنين نگرشي پوشيدن لباس رزم به جاي بزم در روز جشن ازدواج است.

دیدگاه ها بسته شده