قلیان کشیدن در حضور همسر

قلیان ترک اعتیاد ترک قلیان مضرات قلیان روانشناس ومشاور خانواده

قلیان

قلیان

میگه همسرم دست از قلیون کشیدن برنمیداره و این شده باعث بسیاری از دعواها و اختلافات.

اجازه نداری همسرت رو بهم بریزی و تحت فشار گفتار و رفتار قرار بدی برای ترک کردن قلیون و از این موضوع مسئله بسازی.

همسرت اجازه انجام چنین اشتباهی را بدون کسب رضایت تو دارد.

 

تو فقط می توانی به نرمی در زمان مناسب در مورد نیازت به ترک قلیون توسط همسرت باهاش صحبت کنی که او را قانع کنی

قلیان را ترک کند که بوی دهانش آزاردهنده است،

یا با قلیان کشیدنش کنار بیایی یا اینکه تقاضای طلاق کنی و طلاق بگیری،

اما اجازه تهدید و توهین و گیر مداوم و تکرار مداوم را…نداری که نه عرف، نه شرع، نه قانون و نه عقل و مصلحت اجازه چنین کاری را به تو نداده.

همسرت بدون رضایت تو اجازه کشیدن قلیون را دارد،
شما کاسه داغ تر از قانون و عرف و شرع نشوید و از خودتان فرشته عاقل و بالغ و مادر ترزا و از او بی فکر و ضعیف النفس نسازید.

حرفم این است:

همسر تو اجازه دارد بدون جلب نظر و رضایت تو قلیان بکشد، تو یکی از سه کار زیر را بکن،

۱٫قانعش کن با نرمی و نیاز و دوستی و محبت و ابراز نیاز که دوست دارم دهن همسرم بوی قلیان ندهد.

اما بدون تکرار و تهدید و عصبانیت و چشم درشت کردن و قهر کردن و توی اون اتاق خوابیدن.

۲٫رضایت بده به قلیان کشیدنش و بپذیرش و بیخیال قلیان کشیدنش بشو.

۳٫طلاق بگیر و خودت رو نجات بده.

هر کدام از ۳ مورد فوق را تصمیم گرفتی، انجام بده، اما روش چهارم را انتخاب نکن.

روش ۴: نق زدن و گیردادن و تذکر دائمی و قهر و مشاجره مداوم و کش دادن دعوا و….

زندگی ترکیبی از استقلال و وابستگی است، به استقلال هم و حق انتخاب های هم و تفاوتهای یکدیگر احترام بگذاریم و برای تغییر دادن همسر به شکل مطلوبتان از خشونت و مجادله استفاده نکنید

دیدگاه ها بسته شده