چگونه در ارتباط با همسرمان بیشتر، لذت ببریم

لذت بردن از همسر خیانت خیانت زناشویی همسرداری آموزش همسرداری و زناشویی زناشویی

لذت بردن از همسر

لذت بردن از همسر

چگونه در ارتباط با همسرمان بیشتر، لذت ببریم

۱⃣ روانشناسان لذت بردن از همسر و لذت گرا_که کاری هم به دین و پیغمبر ندارند و هدفشان هم فقط کسب لذت بیشتر در زندگی است_می گویند که: اگر به همسرت دروغ نگویی، خیانت نکنی، پشت سرش بدگویی نکنی و کلی چیزهای دیگه…. بیشتر می توانی  لذت ببری.

توضیح اینکه: فکر نکن آنهایی که به همسرشون خیانت میکنن، لذت بیشتری می برند.روانشناسان لذت گرا، معتقدند که افراد خیانت کار به همسر ، اعصاب خوردی بیشتری دارند و روانی ترند. کلاً روانشناسان لذت گرا معتقدند که خیانت نکردن به همسر، لذت بیشتری داره.

۲⃣ روانشناسان لذت گرا میگویند: هشت میلیارد انسان در روی زمین زندگی میکنند.

از جهالت و نادانی است که بخواهیم با جنگ و کینه و انتقام با یکی از اینها

(مثل مادرشوهر، مادر زن، خواهر شوهر)، کل لذت خود را خراب کنیم.

دنیا پر است از آدم های نادان و جاهل، که اگر بخواهی تنها با یکی از آنها کل کل کنی و وارد جنگ بشی، داغونت می کنند

۳⃣روانشناسان لذت گرا میگویند: به همسرت بگو دوست دارم، گلمی، قربونت برم و کارهایی که بهش حساسه نکن، سریع جواب میده، البته اگر رابطه شما خرابه، کمی باید مداوم و پایدارتر ادامه بدی تا باور کنه.
نتیجه: کلی بهت لذت میده.

۴⃣ لذت گرایان میگویند: برای پدر و مادر همسرت زبون بریز و هر روز احوالشون بگیر.

✅یک مردی میگفت: مادرزنم بهم ظلم کرده، خیلی پست و نامرده، من خونشون نمیرم.
پاسخ از دیدگاه لذت:

رفتارشان را نادیده بگیر و کلی باهاشون بگو و بخند، که به لذت نزدیک تر است،

تا اینکه نروی خانه شان و شب و روز با زنت بپرید به هم.

۵⃣لذت گرایان پیشنهاد میکنند:

عصبانی نشو و هیجانت رو کنترل کن

سعی کن با او به نتیجه برسی و بهش زور نگو و خط و نشون نکش،

در این روش همسرت، خیلی بیشتر بهت لذت میده. با کینه، نفرت، فقط پدر خودت را درمیآوری.

نتیجه گیری عجیب اول: همه افرادی که اهل لذتند و به دین و پیغمبر اعتقاد ندارند و همچنین همه افرادی که به خدا و پیغمبر اعتقاد دارند، با همسرشان در موارد بالا، مثل هم رفتار میکنند.

نکته خیلی خیلی عجیب تر بعدی: از آنجاییکه اکثر مردم با همسرشون مشکل دارند، پس نه دیندارند و نه بی دین و اهل لذت.
 آنها چه کسانی هستند؟

پاسخ: شک نکنید که دیوانه هستند؟

شما در ارتباط با همسرتان چگونه رفتار می کنید؟

۱⃣آیا مثل تعداد کمی از افراد جامعه، در رابطه با همسرمان به دنبال لذت بیشتر هستیم؟

۲⃣یا مانند تعداد کمتری از افراد جامعه، با همسرمان به روش دیندارانه عمل می کنیم؟

۳⃣یا مثل بیشتر افراد جامعه در ارتباط با همسرمان، نه دیندارنه عمل میکنیم و نه مانند لذت گرایان با همسرمان لذت بخش، رفتار میکنیم. بلکه جاهلانه و احمقانه رفتار می کنیم .
هم دنیا و لذت دنیا را از دست میدهیم و  هم آخرت را (اکثر ما جزء افراد “خسرالدنیا و الآخره” هستیم)و تنها چیزی که برایمان باقی مانده است، سینه ای پر از انتقام و نفرت و غرور و تعصب و بدبختی و اعصاب خوردی و بزرگ منشی نسبت به همسر است و تبدیل شده ایم به افردی که توان بخشش اطرافیان و همسر  و توان لذت بردن بیشتر از دنیا را ندارند.

دیدگاه ها بسته شده