متعادل کردن کشتی زندگي

متعادل کردن زندگی زناشویی زندگی مشترک مشکلات زندگی تنظیم خانواده زندگی برتر روانشناسی زندگی

متعادل کردن زندگی زناشویی

متعادل کردن زندگی زناشویی

متعادل کردن کشتی زندگي

از لحاظ علم زیست شناسی برای خانم های خانه مفیدتر است تا در مورد مسائل زناشویی بحث و گفت وگو کنندو برای آقایان مفیدتر است تا از این مسائل دوری کنند.

به فرض مثال با وجود ثابت بودن رابطه زناشویی تان ، برخورد متفاوت و خلاقانه تری نسبت به مشکلات زناشویی تان داشته باشید.

 

همیشه هنگامی که در زندگی مشترکتان به جر و بحثی رسیدید ابتدا سعی کنید تا از مطرح کردن مشکلات زندگیتان به اقوام به خصوص به پدر و مادر هایتان خود داری کنید .

سعی کنید در اوج بحث زناشویی خود ، از پیشروری و کشیدن بحث به جاهای باریک خودداری

و عقل حکم می کند در مباحث زناشویی به نوبت زن و مرد ، از موضع خود کوتاه آمده

و بعد از گذشت یک تا دو روز بر روی صحبت هایی که باعث کدورت بین شما گشته تفکر کرده ،

و بدنبال  مقصر نگردید و پیش قدم برای گذاشتن کدورت در زندگیتان باشید.

زندگی کوتاه تر از آن چیزی است که باعث برهم زندگی شیرنی زندگی بین زن و شوهر گردد.

حتی در ازدواج های خوب هم به ناهماهنگی هایی برمی خوریم.

اما در اینجا هم، زن مسئول و راهنمای زندگي مي تواند باشد.

 

این زن خانه است که فرماندار دار رابطه زناشویی است

و جو هیجانی  و رفتاری زندگی مشترک را روز به روز بررسی می کند و تصمیم می گیرد

که آیا یک دفعه وارد طوفان بحث شود یا کشتی ازدواج را طور دیگری هدایت کند.

اگر این نقش را شما خانم خانه دارید،احتمالا شوهرتان  ترجیح می دهد

هنگام طوفان های زناشویی به برنامه رادیو گوش دهد در حالی که شما دوست دارید اورا بیشتر با مسائل آشنا کنید.

 

همسر شما احتمالا منطقی و آرام خواهد بود و سعی می کند آتش را خاموش کند.

اما اگر این کشتی رابطه  زناشویی شما در حال غرق و نابود شدن باشد

این تفاوتهای جنسی شدیدتر شده و اوضاع را وخیم تر می کند.

دیدگاه ها بسته شده