مدت زمان نامزدی چه مدت و چگونه رابطه نامزدی را تمام کنیم

مدت زمان نامزدی ونحوه اتمام نامزدی

مدت زمان نامزدی ونحوه اتمام

مدت زمان نامزدی ونحوه اتمام

مدت زمان نامزدی چه مدت و چگونه رابطه نامزدی را تمام کنیم

دوران آشنایی را”سه تا شش ماه” در نظر می‌گیریم دوران اشنایی از نظر ماهیت یعنی دورانی که طرفین حق دارند در مورد هم تصمیم بگیرند و تا آخرین لحظه جواب مثبت یا منفی بدهند پس حق انتخاب دارند
وقتی دوران آشنایی را کوتاه در نظر می‌گیریدو به جای آن سریع  نامزدی می‌کنیم این سوءتفاهم پیش می‌آید که پس جواب طرفین مثبت است
من یک نکته را یادآوری می کنم حتی در دوران نامزدی هم شما هدفتان شناخت عمیق‌تر فرد است اگر نکته‌ای, واکنشی, صفات شخصیتی ای ,را نپسندیدید مشکلی ندارد که این رابطه را به هم بزنید

نحوه به هم زدن باید با پاسخ‌های قانع‌کننده  ای همراه باشد
اخیراً شاهد چندین نمونه از این نوع رفتارها در بین پسرها هستیم که بدون هیچ دلیلی در آن واحد ,رابطه را قطع میکنند و  دختر را دچار شوک عاطفی می‌کنند

درمورد شرایط پیش آمده در مورد دوستمون باید بگویم این رفتار پسر از نظر ما رفتار صحیحی نیست شما حق دارید این موضوع را پیگیری کرده و دلایل آن را از لحاظ عقلی بشنوید تا گشتالت  فکری شما یا طرح فکری شما کامل شود و گرنه عزت نفس شما آسیب می‌بینند
یک نکته به آقایان بگویم لطفآ زمانی که میخواهید رابطه ای  را تمام کنید دلایل خود را بگوییدهم شما حق دارید
و هم ایشان که فردی را انتخاب کنید ,اما زمانی که رابطه از یک  حد طولانیتر می‌شود مثلاً در اینجا که نامزدی به صورت علنی شده است اگر شما بدون دلیل دختر را رها کنیم به دختر #صدمه عاطفی زیادی زده می شود خواهش می‌کنم زمانی که میخواهید رابطه را تمام کنید حتی اگر دلایل قانع کننده هم داریم پس با دختر صحبت کنید خانواده دختر را در جریان بگذارید و بعد قضیه را تمام کنید

حتی بهتر است این مسئله را با کمک یک روانشناس حل کنید تا دختر را به یک حدی از عاطفه احساس و شناخت برسانیم که به او ضربه روحی وارد نشود

 

نویسنده : خانم علایی

 

در پایان حتما شما رو به شنیدن فایل صوتی ذیل دعوت می کنم

 

دیدگاه ها بسته شده