مراحل طلاق بدون سازش

مراحل طلاق بدون سازش طلاق توافقی و مهریه درخواست طلاق توافقی دلایل طلاق

 مراحل طلاق بدون سازش

 مراحل طلاق بدون سازش

می خواستم مراحل طلاق عدم امکان سازش را کاملا” برایم توضیح دهید

که چگونه باید عمل کنیم تا خیلی زود این طلاق انجام بشه و اینکه آیا مهریه در چه حالتی باید پرداخت شود

ودر چه حالتی مهریه پرداخت نشود در ضمن مهریه ۵۰۰ سکه تمام می باشد

و فقط عقد هستم یعنی هنوز عروسی نشده است .

✅ برای اینکه طلاق زودتر واقع شود باید طلاق توافقی باشد .

در مورد مهر هم اگر خانم باکره باشند نصف مهر به ایشان تعلق میگیرد و اگر باکره نباشد تمام مهر.

روال طلاق توافقی :
برای گرفتن طلاق توافقی زن و شوهر باید به همراه شناسنامه و عقد‌نامه به دادگاه بروند

و فرم درخواست را پر و همه موارد و مسائل

مانند حضانت فرزند، ملاقات او و امورمالی مانند مهریه، جهیزیه، نفقه و غیره را مشخص کنند

و پس از تقدیم دادخواست طبق روال معمول، دادگاه به آنها تکلیف می‌کند هریک از زوجین داوری از میان بستگانشان معرفی کنند که باید با زوجین مذاکره و سعی در مصالحه کنند. اگر داوران به نتیجه نرسیدند گزارش خود را به دادگاه می‌دهند و دادگاه نیز براساس توافق زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و آنها می‌توانند با ارائه گواهی به دفترخانه طلاق، صیغه طلاق را جاری و ثبت کنند. گواهی عدم امکان سازش به مدت ۳ ماه اعتبار دارد، یعنی اگر زوجین ظرف ۳ ماه آن را اجرا نکردند دیگر اعتباری ندارد

 اگر در عقد ازدواج مهر تعیین نشده باشد چه می شود؟

✅پاسخ :

بر اساس ماده ۱۰۸۷ قانون مدنی اگر در نکاح دائم مهریه ذكر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، عقد ازدواج درست است و طرفین می توانند بعد از عقد در مورد مهر توافق نمایند. اما اگر پیش از توافق در مورد مهـریه، بین آن ها نزدیكی واقع شود، زوجه فقط می تواند مهر المثل مطالبه كند. اما در مورد نکاح موقت بر اساس ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی عدم مهر در عقد موجب بطلان است

دیدگاه ها بسته شده